Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Polsce

W naszym kraju, ale nie tylko, trafiamy na osoby dokonujące oszustw na płaszczyźnie podważania praw autorskich. Działa także wiele niezależnych komórek oraz osób prywatnych, co profesjonalnie zajmują się odkrywaniem takich niejasności. Biorąc pod uwagę osobiste prawa autorskie jest to zespół uprawnień, jakie należne są twórcy każdego utworu. W szczególności artyści spotykają się z nieprzyjemnościami, jakie nierozerwalnie wiążą się z nieuczciwą konkurencją.

Autorstwo utworu a panująca nierzadko na rynku artystów nieuczciwa konkurencja

Artyści muszą dobrze zapoznać się ze swoimi prawami, by móc nieskrępowanie ich dociekać. Oferowane obecnie na rynku rozwiązania idealnie wpisują się w potrzeby rynku. Do dyspozycji klientów jest szereg rozwiązań, co dopracowane są do najdrobniejszego szczegółu. Patrząc na sytuację, jaką stwarza nieuczciwa konkurencja, z pewnością nie należy ona do najprzyjemniejszych. Należy więc z odpowiednim wyprzedzeniem trafić można na odpowiednie rozwiązania dla siebie i postawić na uczciwość.

grupa prawników
Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Skuteczna ochrona dobytku intelektualnego artysty – osobiste prawa autorskie

Na rynku spotkać można oszustów nie od dzisiaj, jest to jasne.

Jeżeli szukasz interesujących informacji na opisywany temat, odwiedź meble fryzjerskie nas, a zapewne znajdziesz interesujące fakty.

Ważne jest zwracać jednak uwagę na możliwości, jakie dają nam osobiste prawa autorskie. Jest to zespół wytycznych, którymi artyści powinni się kierować w swej twórczości. Związek każdego autora z własnym dziełem chroniony jest właśnie w ten sposób, dzięki czemu z łatwością można dociekać swoich praw. U nas pojęcie autorskich praw osobistych regulowane jest przez art. 16 ustawy o prawie (audyt ochrona danych) autorskim oraz o prawa pokrewnych.

Więź niezbywalna a prawa autorskie osobiste

Autorzy utworów powinni poznać swe prawa w stopniu dobrym, aby móc odpowiednio ich dociekać. Biorąc pod uwagę prawa autorskie osobiste, panuje na rynku wiele niejasności w tym temacie. Prawa te to więź niezbywalna, pewien jej rodzaj, który podlega zrzeczeniu się. Łączy w ustalony sposób artystę, to znaczy twórcę utworu z jego dziełem, co wyraża się m.in. w prawie autorstwa utworu czy w formie oznaczenia utworu swym własnym nazwiskiem lub pseudonimem do udostępniania go w sposób anonimowy.

Czytaj dalej