ZUS – czym dzisiaj zajmuje się ten najważniejszy w Polsce urząd i jaka jest historia jego powstania?

Polskie urzędy nie cechują się dobrymi opiniami wśród rodaków. Z jakiego powodu? Przeważnie, jako najważniejsze problemy wskazuje się opieszałość bądź nadmierną biurokracje. Do grona instytucji, które stanowią zręby funkcjonowania Polski, jako państwa należy ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS płaci każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla funkcjonowania systemu dosyć duże znaczenie mają składki zus przedsiębiorcy. Obowiązek obliczenia koniecznych składek spoczywa na barkach działów księgowych firm. Rzecz jasna, stosowna suma składki zus przedsiębiorcy ma ogromne znaczenie dla sprawnego działania firmy.

prezes
Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie w sieci istnieje sporo pomocnych narzędzi, które upraszczają chociażby obliczenie wysokości konkretnych składek, a co za tym idzie, także wysokości otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładem takich narzędzi jest kalkulator odsetek zus (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zarzadzanie-czasem) . Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia w 1934 roku, po I wojnie światowej. Polska uzyskała niepodległość i rozpoczynała reformowanie i tworzenie zrębów państwowości. Koniecznością stało się więc znalezienie alternatywy dla odpowiedniego zabezpieczenia społecznego Polaków. Do ZUSu dzisiaj uiszcza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. To właśnie z środków ściąganych przez ten urząd wypłacane są emerytury. Czytaj też

Rzecz jasna, kwota składek jest ściśle uzależniona od otrzymywanego wynagrodzenia, w którym ma procentowy udział Jak można się łatwo domyśleć, im wyższe dochody, tym wyższa będzie emerytura. Przewiduje się jednak, że wysokość emerytur będzie systematycznie spadać, głównie ze względu na niż demograficzny. W przyszłości, na emeryturę pojedynczego świadczeniobiorcy będzie pracowało mniej osób niż obecnie, gdyż mniejsza liczba osób będzie w wieku produkcyjnym. Ograniczenie rozrodu może wobec tego stanowić istotny problem społeczny.

Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze z www. Są one dla nas kluczowe, ponieważ pokazują, czy nasze posty docierają do czytelników oraz jak bywają rozumiane.

kalkulator obok monet
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Wsparciem działalności ZUSu jest OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Dzisiaj, w zależności od wybranej opcji, na swoją przyszłą emeryturę można odkładać jedynie w ZUSie bądź podjąć decyzję o rozłożeniu składek na ZUS i OFE . Świetnym rozwiązaniem jest też odkładanie środków „na własną rękę”, współcześnie proponowanych jest wiele narzędzi, jak na przykład konta emerytalne w bankach.