Wartości uzyskania przychodu jako koszty, które ponosi obywatel

Wartości osiągnięcia przychodu to koszty, jakie ponosi obywatel w celu zdobycia przychodu z indywidualnego źródła. Odpowiednie przepisy zawierają rejestr kosztów, które za takie koszty nie winny być ocenione. Ustalenie zatem wydatku, który może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów nie jest całkiem łatwe. Obywatel powinien mieć na uwadze, że wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów to wydatki, co do jakich podatnik udowodni ich bezpośredni związek z wiedzioną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie posiada, lub może mieć wpływ na wymiar osiągniętego przez podatnika przychodu. Koszty uzyskania przychodu ponoszą nie tylko podatnicy prowadzący aktywność gospodarczą, lecz również podatnicy zaangażowani na podstawie umowy o pracę. W wypadku pozyskiwania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, także pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodów zostały wyznaczone kwotowo.

Continue reading “Wartości uzyskania przychodu jako koszty, które ponosi obywatel” »

Baterie litowo-polimerowe – niezastąpione w nowoczesnych technologiach i nie tylko

Każdy kto posiadał kiedykolwiek do czynienia z urządzeniami elektronicznymi wie, jak istotne jest sprawne funkcjonowanie baterii , jak również akumulatorów. Dlatego jest bardzo ważne, żeby to co zasila elektronikę było wytrzymałe, niebywale ekonomiczne , a także działało sprawnie. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów skomplikowanych pod względem technicznym – na przykład aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, laptopów , jak również odtwarzaczy mp3.

Continue reading “Baterie litowo-polimerowe – niezastąpione w nowoczesnych technologiach i nie tylko” »