Zestawienie śmieci – co należy wiedzieć?

Ewidencja odpadów jest obowiązkiem każdego, kto jest posiadaczem odpadów. Innymi słowy chodzi o podmiot, który faktycznie nimi zarządza. Opiera się na dokumentowaniu nie tylko ilości, ale także sposobów gospodarowania odpadami, np. ich rozporządzaniem oraz unieszkodliwianiem. Zatem trzeba składać kartę ewidencji odpadów i kartę przekazania odpadów.

Kontenery na odpady
Autor: onnola
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto ważne są również roczne zestawienia, o których niewątpliwie należy pamiętać. Są one równie wymagane co powyższe dokumenty. Przedstawiony obowiązek odnotowany jest w adekwatnej ustawie, którą można w łatwy sposób odnaleźć wpisując wymaganą frazę w wyszukiwarce internetowej. Co ponadto trzeba wiedzieć na podany temat? Możesz sprawdzić to tutaj .

Karta ewidencji odpadów to po prostu historia odpadów wytwarzanych przez podmiot, który prowadzi daną działalność. Dzięki niej można zorientować się, o czym już na wstępie wspomniano, jak dużo odpadów powstało oraz co było z nimi zrobione. Odpady mogą zostać jeszcze raz wykorzystane, składowane lub przekazane dalej. Co ważne, do każdego rodzaju odpadu należy mieć osobną kartę, a ich szablon mieści się na portalu internetowym Ministerstwa Środowiska. Można je stamtąd pobrać i rzetelnie się z nimi zapoznać. Gotowe karty składa się do stosownego urzędu. W kilku przypadkach można starać się o zwolnienie z przymusu gospodarowania odpadami. Należy jednak spełnić określone warunki.

śmieci
Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Warto również nadmienić, iż wybrane podmioty mogą realizować uproszczoną ewidencję odpadów, która polega na tym, iż składa się wyłącznie kartę przekazania odpadów.

Czy wiesz, że z łatwością możesz powiększyć zakres swej wiedzy związanej z przedstawianym zagadnieniem? Zwyczajnie kliknij ten odsyłacz i zobacz tekst na portalu.

Karty przygotowywane są dla każdego posiadacza, który te odpady (zobacz i porównaj) przejmuje. Jednak nie każdy jest dopuszczony do prowadzenia takiej ewidencji. Jednym z wymogów jest nie przekroczenie danej wartości wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Pozostałe szczegóły warto jest sprawdzić osobiście, aby nie popełnić żadnych pomyłek. Na podmioty, które lekceważą ewidencję i nie przestrzegają wyznaczonych nakazów, może być nałożona kara finansowa. Dotyczy to także każdego, kto wykonuje ewidencję sprzeczną ze stanem faktycznym. Wysokość kary może zależeć od różnych czynników odnośnie popełnionego przewinienia. Zawsze jednak w jakimś stopniu osłabi budżet firmy. Warto także zaglądnąć tutaj