Zalecenia dla pracownika etatowego: ekwiwalent za urlop oraz składki na urlopie wychowawczym

Prawdziwym jest stwierdzenie, że nieznajomość prawa szkodzi. Niestety najmocniej cierpią na nieznajomości prawa pracownicy etatowi. Wielkie korporacje jest stać na zapewnienie opieki prawnej. Profesjonalni prawnicy dbają o ochronę prawną wielkich biznesów.

Przeciętnym pracownikom na etacie ciężko jest dbać o swoje prawa, ponieważ nie mają dość dużej wiedzy. I nie stać ich na profesjonalnych adwokat. Pozostaje im sięgnąć po profesjonalne porady, takie jak w tym artykule, i samemu przebrnąć przez zawiłe kwestie prawa. W niniejszym artykule zostanie podjęta kwestia ekwiwalentu za urlop (zobacz urlop w pracy) oraz składek na urlopie wychowawczym.
Strategia biznesowa
Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Wielu ludzi pracujących na etacie, którzy nie wykorzystali urlopu, zastanawia się, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Do tego służy współczynnik ekwiwalentu, który zostaje każdego roku na nowo ustalony. W bieżącym, 2014 roku, ma dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Wylicza się go następująco: od trzystu sześćdziesięciu pięciu dni odejmuje się sumę dni wolnych od pracy.

Jeśli uważasz, że niniejszy artykuł okazał się być godny Twojego zainteresowania, to bez dwóch zdań warto zobaczyć tu pozostałe tego typu teksty.

Tymi wolnymi dniami są: pięćdziesiąt dwie niedziele, jedenaście dni świątecznych i pięćdziesiąt dwa dni wolne. Następnie uzyskaną liczbę, czyli 250 dni, trzeba podzielić przez 12. W ten sposób otrzymamy wynik wynoszący dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Nawet jeśli następuje likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku , to i tak pracownik już po upadku firmy może się starać o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Trzeba również nadmienić, że jeśli zostaje zawarta kolejna umowa z tym samym pracodawcą, to można przenieść niewykorzystane dni urlopu na nowy okres pracy.

Następną ważną kwestią interesującą pracowników etatowych jest podstawa składek na urlopie wychowawczym. Okazuje się, że osoby przebywające na urlopie pod pewnymi warunkami podlegają ubezpieczeniom rentowemu oraz emerytalnemu. Owym warunkiem jest to, że wspomniane osoby nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń. Przebywanie na urlopie wychowawczym daje możliwość skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście jest to także warunkowe. Tym założeniem jest fakt, że dana osoba pracująca na etacie także nie ma innego ubezpieczenia, z którego korzysta.