Zagadnienie ochrony własności intelektualnej

Prawa autorskie można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich jest niezbywalne, świadczy ono o faktycznym autorstwie dzieła. Prawo majątkowe jest natomiast prawem, które pozwala na pobieranie pieniędzy ze swojego dzieła.

Sprzeniewierzanie się temu prawu może się więc przejawiać na dwa sposoby: ktoś niezgodnie z rzeczywistością twierdzi że jest autorem utworu, albo że dana osoba pobiera korzyści z jego wykonywania czy odtwarzania. W obu sytuacjach osoba, której prawa są naruszone może dochodzić właściwego odszkodowania od tego, kto to prawo złamał. Warto dodać, że ochronie podlega już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie został jeszcze w żaden sposób uzewnętrzniony. Dochodzenie praw w takim przypadku może być jednak bardzo kłopotliwe.
Podatki
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?
Najbardziej podstawowym sposobem na ochronę własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – w takim przypadku najprościej jest udowodnić autorstwo utworu. Można to zrobić na drodze oficjalnej, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w przypadku innej twórczości, np. utworu muzycznego, jego autora można zgłosić określonej organizacji publicznej. Taki ruch przyniesie ponadto korzyści z tytułu odsłuchań dzieła. Instytucje zbiorowego zarządzania bronią uprawnień twórców, ponadto trudnią się pobieraniem w imieniu autorów należnych im środków.

Chcemy Cię zaprosić do tak samo ciekawych wpisów, które opracowaliśmy dla Ciebie z pasją. Zatem kliknij stronę kuba z niemiec i przeglądaj to, na co masz ochotę.

W sytuacji niektórych utworów, w szczególności naukowych tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich przypadkach za ochronę praw odpowiedzialny jest urząd patentowy znak towarowy również jest rejestrowany, jednak ten proces jest odrobinę mniej zawiły i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co gdy prawo (zobacz http://winski.pl/prawo-autorskie.html) zostanie złamane?
Każdy przypadek złamania prawa autorskiego jest unikatowy i dlatego też ustawa na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym sformułowanym w taki sposób, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Powinno się jednak pamiętać, że naruszenie tych przepisów nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju przestępstwo powinno się więc zgłaszać organom ścigania. Wiele osób nie wie o tym, że łamie cudze prawa, widać to szczególnie w wirtualnej przestrzeni. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszelkie treści graficzne. Z tego powodu przed skorzystaniem z dzieła graficznego znalezionego w Internecie, dobrze jest sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego twórca.