Zadowolenie pracowników sposobem na wzrost wydajności przedsiębiorstwa

Prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest łatwą sprawą. Prezes lub częściej menadżer ma obowiązek w swojej organizacji panować nad wieloma różnymi zagadnieniami. Kieruje on nie wyłącznie stroną gospodarczą przedsiębiorstwa, ale również technologiczną i kadrą. Do głównych obowiązków dyrektora operacyjnego należy dbałość o efektywność firmy. Można to zrobić na wiele przeróżnych sposobów, na przykład zadbać o to, aby przepływ usług oraz materiałów między przedsiębiorstwem a światem zewnętrznym następował w jak najbardziej bezproblemowy sposób.

Ludzie podczas konferencji
Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com

Z punktu widzenia księgowego, kluczowym krokiem zapewniającym efektywność działania jest zapewnienie płynności , a więc takiego stanu gospodarczego przedsiębiorstwa, kiedy należności równoważą się z dochodami. Dobry dyrektor operacyjny winien też troszczyć się o to, by proces technologiczny był optymalny, by na żadnym etapie fabrykacji nie było poślizgów. Wszystko to jednak może okazać się niewystarczające, kiedy zapomni się o najwyższej wartości jaką jest dla przedsiębiorstwa pracownik. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to jak frazes, ale to prawda.

Pracownicy firmy spełnieni i lojalni, to najogromniejszy kapitał jaki może zdobyć prezes przedsiębiorstwa. W niedużej firmie oczywiście zwykle nie musimy realizować badania zadowolenia pracowników, po prostu wszystko jest widoczne, gdyż w niedużym zespole każdy zna każdego i z reguły zwierzchnicy mają świadomość jaka panuje w firmie atmosfera, więc prezesowi łatwiej jest zapewnić pozytywne relacje pomiędzy pracobiorcami. Wiedza o zadowoleniu pracowników w dużej firmie nie będzie już tak łatwo osiągalna. Trudno aby menadżer ogólnokrajowej firmy samodzielnie objeżdżał oddziały przedsiębiorstwa i obserwował klimaty.

telebimy w pomieszczeniu
Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com

Dużo wygodniejszym i bardziej bezstronnym sposobem poznania zadowolenia pracowników jest anonimowe badanie audyty marketingowe ankietowe. Badania zadowolenia pracowników przeprowadzają profesjonalne firmy, podobne do tych, które zajmują się sondażami politycznymi.

Opisane badanie zadowolenia pracowników (zobacz dzień wolny za święto) pozwala zarządowi dostosować swoją działalność do oczekiwań pracobiorców, przez co możliwie jak najbardziej zwiększyć ich zdolność produkcyjną a więc w rezultacie zyski firmy. Skorzystaj z doradztwa ekspertów. Przykładem takiego dostosowania się firmy do potrzeb pracobiorców są przyzakładowe przedszkola oraz żłobki dla dzieci pracowników.