Usługi szacunkowe

Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny szacowania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, szczególnie długoterminowych tudzież obarczonych ryzykiem. Z reguły profesja aktuariusza wiąże się z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, by być wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wykształcenie wyższe, poświadczenie o niekaralności co do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i udokumentowany 1-roczny staż pod opieką aktuariusza.

Continue reading “Usługi szacunkowe” »

Twoja komórka odmówiła posłuszeństwa? Zużyty sprzęt sprzedasz w skupie aparatów komórkowych

Telefon komórkowy, tak jak każdy sprzęt elektroniczny, ma swoją żywotność. Jedne telefony psują się szybciej, inne później, jednak jedno jest pewne – bez wątpienia nie będą działać przez wiele lat. Chociaż wielu ludzi przywiązanych jest do posiadanych przedmiotów i trudno im zamienić je na lepszy model, trzeba się z tym pogodzić. Aby odzyskać choć część sumy, jaką zainwestowaliśmy w komórkę, można skorzystać z usług, które oferuje skup telefonów komórkowych Wrocław.

Continue reading “Twoja komórka odmówiła posłuszeństwa? Zużyty sprzęt sprzedasz w skupie aparatów komórkowych” »

Użyteczne oprogramowania przydatne dla przedsiębiorstw budowlanych

Firmy budowlane chętnie korzystają z różnych programów budowlanych, które znacznie wpływają na efektywność pracy, a także sprawiają, że jest ona znacznie łatwiejsza. Aktualnie zdołamy odkryć sporo rozmaitych programów adresowanych do firm budowlanych, jednym z nich jest program do kosztorysowania.

Continue reading “Użyteczne oprogramowania przydatne dla przedsiębiorstw budowlanych” »

Z czego wynika zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na przedsiębiorstwa przymus robienia biernych wyliczeń międzyokresowych wydatków na rzecz pracujących, również na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

Continue reading “Z czego wynika zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?” »