Własność umysłowa, znaczek towarowy

Termin własność intelektualna jest pojęciem ogromnie szerokim, odnoszącym się do przeróżnych zakresów kreatywnej działalności człowieka. Własność intelektualna może być zauważana w wielu płaszczyznach, przez pryzmat prawodawstwa, lub poglądów ekonomicznych. Są to dwie kluczowe wersje, jakie definiują i uzasadniają potrzebę ochrony własności intelektualnej.

Samo pojęcie własność intelektualna generalnie możemy sformułować jako produkt człowieczego umysłu, posiadający profil metafizyczny. To ze względu na charakter tej cechy potrzebna jest jej ochrona.Jednym z trzech kluczowych części własności intelektualnej jest prawo (zobacz warte przeczytania) autorskie, jakiego postawę ustawodawczą stanowi przepis o prawie autorskim. Prawo autorskie JWP planuje dwa rodzaje praw do dzieła: prawa indywidualne niezbywalne, również prawa majątkowe zbywalne. Własność intelektualna JWP zabezpieczana prawem autorskim, w przeciwieństwie do własności przemysłowej, nie musi być nigdzie raportowana, obowiązuje ona od chwili stworzenia i ustalenia dzieła i trwa w Polsce aż do 70 lat po śmierci twórcy.
Porady prawne
Źródło: prawo.legeo.pl

Znaki towarowe służą w znacznej mierze rozróżnieniu produktów jakiegoś przedsiębiorstwa od produktów drugiego, jakie jest zademonstrowane w sposób graficzny. Do znaków towarowych zalicza się przede wszystkim wyraz, rysunek, motyw dekoracyjny, mieszankę kolorystyczną, formę przestrzenną, także melodie i odmienne sygnały dźwiękowe.

Jeśli czytasz ten artykuł to znaczy, że temat Cię niesamowicie zafascynował – wejdź na odnośnik, a odnajdziesz równie wartościowe informacje.

Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat i może zostać przedłużone w nieskończoność, co niedopuszczalne jest w sytuacji wynalazku, wzoru użytkowego i projektu seryjnego.

W największym stopniu na ochronie znaku towarowego korzystają firmy. Urząd Patentowy jest decyzyjnym organem administracji rządowej, odbiera i bada zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, orzeka w sprawach udostępniania praw ochronnych, także prowadzi wykaz znaków towarowych. Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne.
Urząd Patentowy wydaje orzeczenia o udzieleniu, bądź o odmowie udzielenia prawa ochronnego po wykonaniu poszukiwań scharakteryzowanych przepisem ,także rozporządzeniem.