Interesujące sprawy dla osób pracujących.

W artykule wyjaśnione zostaną ciekawe sprawy dla osób pracujących. W tekście omówiona zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terenie państwa, wydającego pozwolenie, przyznawane przez stosowną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, który nie posiada pozwolenia powoduje, iż za uszkodzenia albo szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają jedynie urządzenia które są określone we właściwych przepisach prawnych. W naszym kraju przeglądowi homologacyjnemu podlegają wszystkie pojazdy mechaniczne importowane do Polski spoza krajów UE. Cena takiego przeglądu w poszczególnych przypadkach może wynieść 5 tys. €. Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – używa się go do remontowania budynków lub lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, do ustalenia odpowiedniej stawki VAT, znaczenie ma również określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy podatnik dostarcza towar, czy świadczy usługę. Obniżoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontowania, odnawiania, termomodernizacji lub przebudowania obiektów budowlanych lub ich części które zaliczają się do budownictwa które jest objęte społecznym programem mieszkaniowym jakie dotyczy całkowitej powierzchni użytkowej. Zastosowanie prawidłowej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy która dotyczy wykonania robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy będą roboty budowlane w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości – to stawka będzie wynosiła 8%. Jeżeli jednak w umowie jest wskazane, że roboty budowlane – moja strona – dotyczyć będą poszczególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych jak i odrębnie lokali użytkowych, wówczas w odniesieniu do usług które wykonywane są w części mieszkalnej stosuje się vat 8%, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – 23% stawka VAT. budowlane – źródło artykułu

Pracę wykonywaną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy jaką wykonuje w ramach etatu. W zamian za nadgodziny można m.in. udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się zasadami określonymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się w zależności od tego, czy wystąpił o nie pracownik, czy wynika to z decyzji pracodawcy. KP Stanowi, że gdy z pisemnym wnioskiem o wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca udziela mu czasu wolnego w tym samym wymiarze. Oznacza to, iż za każdą nadgodzinę udzielana jest jedna godzina czasu wolnego od pracy. Natomiast w przypadku gdy udzielenie czasu wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego od pracy.