W naszym kraju jest mnóstwo pozostałości po zmianie ustrojowej

Po 1989 roku przechodziliśmy przeobrażenia ekonomiczne. Można powiedzieć, iż była to jakiegoś rodzaju wichura zmieniająca dawne – wydawałoby się stałe – zasady. Zmiana systemu ekonomicznego jest postępowaniem drogim, nie jedynie pieniężnie, jednak głównie socjalnie. Przejściowo rośnie bezrobocie, czy raczej demaskuje się tzw. ukryte bezrobocie. W naszym kraju w końcowej dekadzie 20 wieku problemy obywatelskie były niemałe.

Metod na złagodzenie skutków transformacji było dużo. Jednym z nich były SSE, z rynkowego punktu spojrzenia – całkiem cudaczny pomysł. Jest to dążenie do połączenia „wody z ogniem”, kapitalistycznego myślenia o gospodarce z bezpieczeństwem społecznym poprzedniej epoki.

Jeśli interesują Cię treści prezentowane na niniejszej stronie, to na pewno ta treść (https://profill.com.pl/programy-b2b) również okaże się dla Ciebie wartościowa.

Strefy ekonomiczne są to wyodrębnione administracyjnie okręgi, gdzie firmy mogą liczyć na ulgi podatkowe i wsparcie ze strony kraju na poziomie znacznie większym niż jest to standardowo wykonywane. Umieszcza się takowe przedsiębiorstwa w strefach o wysokim bezrobociu bądź też zagrożonych podobnym faktem. Ich istnienie ma uruchomić gospodarczy rozwój rejonu. Na pewno w takich sferach potrzebna jest infrastruktura do obsługiwania biznesmenów. Nie starcza bowiem wystukać w Google hasła hotels in Rzeszow (przykładowo ), ażeby zaspokoić wymogi przedsiębiorców w sferze usług administracyjnych.
Niezbędne na przykład są sale konferencyjne. Rzeszów jest elementem najstarszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej między innymi: Mielec, Sanok, Szczecin. Ta dość duża obszarowo sfera ekonomiczna według projektów trudnić się ma aeronautyką i przemysłem dzisiejszych technologii, nie tylko w komunikacji lecz też informatyce. Tenże profil aktywności spowodował, że w skład tego organizmu ekonomicznego włączono lotnisko Rzeszowskie. Z racji bliskości tak ważnego węzła komunikacyjnego rozwinął się tu rynek hotelarski jak też przedsiębiorstwa proponujące sale konferencyjne (w tym

konferencja
Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeszów bez wątpienia jest również bardzo interesującym miejscem turystycznym. Do ciekawych budowli należy Zamek Lubomirskich, skarb polskiego Baroku. Godzien zobaczenia jest również zespół klasztorny Benedyktynów. Dla mniej ambitnych prelegentów sugeruję dyskoteki. Rzeszowska Strefa Ekonomiczna aspiruje do następczyni Centralnego Okręgu Przemysłowego, zatem najogromniejszej inwestycji przemysłowej w Drugiej Rzeczypospolitej.

Źródło: www.bristol-rzeszow.pl