W jaki sposób rozliczyć się z urzędem fiskalnym on-line?

Blankiet PIT-37 związany jest z wszystkimi profitami osiąganymi i rozliczanymi przez płatnika (przykładowo pracodawcę). Gdy dochodzi do zawarcia umowy albo dokonania działań, z tytułu których musimy rozliczyć się samemu, wtenczas nie korzystamy z tego dokumentu. To typowa deklaracja, jaką składa pracownik, zleceniobiorca lub inna osoba, za którą zaliczki na podatek ma za zadanie obliczyć płatnik (przykładowo chlebodawca, zleceniodawca, itd.).

Wielu podatników na pewno pamięta długie ogonki ustawiające się w urzędach pocztowych w ostatnim dniu składania oświadczeń podatkowych. Teraz zamiast poczty, większość osób wybiera funkcjonalny program pit 2015. Dzięki możliwości przesyłania oświadczeń pit online 2015, ogonki się skróciły, zaś my nie musimy nawet wychodzić z domku, żeby dopełnić formalności z urzędem fiskalnym. Dobrodziejstw jest jednakże więcej, w szczególności gdy rozliczenia podatku nie zlecamy do biura rachunkowego, tylko sporządzamy je samodzielnie. Program pit 2015 prowadzi nas praktycznie za rękę. Podpowie, które dane jak też gdzie należy wprowadzić, jak też zweryfikuje, czy każde niezbędne pola są przez nas prawidłowo wypełnione. Minimalizuje to niebezpieczeństwo popełnienia błędu, co mogłoby skutkować nieodzownością składania korekty zeznania oraz oczywiście stresującym kontaktem z urzędem skarbowym.

www
Autor: Special IG for Afghanistan Reconstruction
Źródło: http://www.flickr.com

Pamiętaj, im szybciej wyślesz e-deklarację pit-37, tym rychlej otrzymasz zwrot podatku! Decydując się na posłanie legovisko.pl/ oświadczenia on-line, unikniemy jednego z częstych błędów. Przez wiele lat podatnicy przesyłający deklaracje pocztą zapominali o podpisie. W wypadku oświadczeń przesyłanych elektronicznie podpis jest niepotrzebny. Zamiast tego, w celu weryfikacji podatnika wystarczy podać sumę przychodu z deklaracjiskładanej w uprzednim roku, zaś po posłaniu oświadczenia odebrać e-mail z UPO, będącym dowodem na to, że złożyliśmy deklarację finansową w terminie.

Pod koniec terminu składania rocznych oświadczeń swoje zeznania podatkowe posyła masa osób. Jeżeli przypada nam zwrot, trzeba na niego poczekać dłużej.

Czujesz, że nasz artykuł jest ciekawy, ale potrzebujesz więcej wątków. Nie wahaj się – wejdź w podany link i idź do źródła (www.profill.com.pl/programy-motywacyjne).

Im wcześniej zatem poślemy nasz PIT, tym prędzej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. A jeżeli będziemy zmuszeni dopłacić, to warto przedtem poznać sumę, o jaką zasilimy konto urzędu fiskalnego i odpowiednio zaplanować ją w budżecie domowym. Sam blankiet możemy naturalnie wysłać w późniejszym terminie.