W jaki sposób obliczać zwrot wydatków dla pracującego w podróży służbowej

Za czas wyjazdu służbowego pracownikowi należy się uposażenie za pracę, diety, oraz zwrot kosztów z tytułu przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji lokalnej, lub różnych udokumentowanych kosztów wskazanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Za aprobatą pracodawcy pracownik może odbyć podróż służbową pojazdem niebędącym własnością pracodawcy. Należy się mu w takim przypadku zwrot kosztów przejazdu w wielkości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za kilometr przebiegu, wyznaczoną przez pracodawcę.

KPiR
Autor: David G
Źródło: http://www.flickr.com
Rozliczenie delegacji pracownika państwowej, czy też samorządowej jednostki sfery budżetowej definiuje prawo. Dla innych pracowników wielkość należności określa się w układzie ogólnym pracy, bądź regulaminie wynagradzania, a jeśli takie nie obowiązują, w umowie o pracę – . Czas delegacji pracownika to nie jedynie czas pobytu w miejscowości, do jakiej pracownik został skierowany, lecz także czas transportowania się pracownika (zobacz ile zarabia ratownik medyczny) w celu dotarcia do wskazanej miejscowości i powrotu z niej. Jeśli pracownik – wybierz kwatery w Łodzi – nie ma umożliwionych darmowych noclegów, ma prawo do zwrotu kosztów hotelu, albo noclegu w innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Klasyfikacja środków trwałych jest usystematyzowanym zestawem rzeczy majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, wyznaczaniu stawek odpisów amortyzacyjnych, również badań statystycznych – W KŚT za podstawową jednostkę rejestrów przyjmuje się osobny element majątku trwałego realizujący wyznaczone zadania w czasie sporządzania produktów i świadczenia usług. Może być nim budowla, maszyna, czy też pojazd mechaniczny. Wyłącznie w nielicznych sytuacjach honoruje się w ewidencji przyjęcie za osobny przedmiot obiektu zbiorczego, którym może być skład przewodów rurociągowych, czy też zespół latarni jednego gatunku używanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, składy komputerowe.

kalkulator
Źródło: www.morguefile.com
Kalkulator VATu umożliwia ustalić wartość produktów i usług w kwocie netto, czy też brutto, w zależności od tego, która z wartości jest znana. Przepisy nie narzucają ograniczeń, od jakiej kwoty winien być on wyliczony – . W obliczeniach uwzględniane są każde ustawowo przydzielane współczynniki VAT.