Utylizacja odpadów – rozwiązanie na zanieczyszczenia

Corocznie ludzie wytwarzają setki tysięcy ton odpadów oraz śmieci, zanieczyszczających nasz świat. Mała część zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna ilość śmieci jest wytwarzana codziennie. Butelki z plastiku, przeróżne opakowania, kartony i pudełka a także niewykorzystana i nieświeża żywność – wszystko to w ogromnych ilościach trafia do koszy, a w dalszej kolejności na wysypiska śmieci. Do tego dochodzi duża ilość odpadów jakie pochodzą z przemysłu, z małych i dużych zakładów produkcyjnych i usługowych.

śmieciarka
Sporo odpadów jest bardzo niebezpiecznych, na przykład mogą to być zużyte odpady medyczne, chemikalia czy elektronika (szczegóły pod adresem http://www.rfid.zone/co-to-jest-rfid-2/). Mogą one zawierać substancje, które w przypadku przedostania się do otoczenia mogą zanieczyścić środowisko naturalne albo spowodować poważne zagrożenie dla życia albo (przeniesiony tutaj) zdrowia ludzi. Widać więc, że problem z odpadami jest poważny, i właściwe nimi gospodarowanie musi należeć do najważniejszych zadań każdej władzy.

Ilość surowców wtórnych, jakie codziennie powstają na świecie jest bardzo duża, jak okazuje się jednak, duża część z nich może być ponownie wykorzystana. Przede wszystkim śmieci wymagają bezpiecznego przechowywania, w takim miejscu, aby nie powodowały one skażenia środowiska naturalnego. Wysypiska odpadów powinny być wykonane w taki sposób, tak żeby jak najbardziej zmniejszyć możliwość przedostania się gazów do atmosfery albo chemikaliów do wodnych cieków. Dodatkowo duża część tego, co trafia na wysypiska, może być ponownie wykorzystana (więcej na ten temat).

wysypisko odpadów
Autor: alex.ch
Źródło: http://www.flickr.com

Dlatego też coraz większy nacisk kładzie się na odpowiednią gospodarkę odpadami, polegającą na tym, żeby jak najwięcej z nich można było ponownie wykorzystać. Tego typu działanie, znane również jako utylizacja powoduje, że w pierwszej kolejności ogranicza się liczba odpadów, które trzeba składować. Mała liczba odpadów to także mniejsze wydatki na prowadzenie wysypisk śmieci i mniejsze koszty zabezpieczenia ich przez możliwością wystąpienia zanieczyszczeń. Poza tym koszt odzyskiwania cennych surowców ze śmieci jest często znacznie niższy, niż ich tradycyjne wytworzenie.