Urządzenia dźwigowe jako sprzęty stosowane w różnych dziedzinach życia poszczególnego człowieka.

Dźwig jest to urządzenie dźwigowe, dźwignica nazywana również potocznie windą lub wyciągiem, stosowana do przemieszczania (podnoszenia) ładunków (osób lub towarów) w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, między określonymi poziomami, przeważnie na dużą wysokość. Dźwigi można podzielić na:

– dźwigi szybowe popularnie nazywane windami,
– dźwigi budowlane pionowe,
– dźwigi pochyłe,
– dźwigi okrężne,
– dźwigi portowe nazywane także żurawiami portowymi.

Popularnie określenia dźwig http://www.dzwigmar.pl/ używa się do całej grupy dźwignic. Dźwigi osobowe i towarowe zwykle zwane windami stanowią nieodłączny czynnik każdego współczesnego i eleganckiego domu. Są niezwykle praktyczne, wygodne i użyteczne. Dźwignice to ogólna nazwa dla maszyn transportowych, służących do przemieszczania ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Zobacz również:
Dźwigi – szczegółowe informacje – hydrauliczne polecane są dla niewysokich budynków (do 19m różnicy poziomu pomiędzy kondygnacjami) o średnim i niskim nasileniu ruchu. Ich prędkość jazdy nie powinna przekroczyć 0,63 m/s. Wymagają one osobnego lokum na maszynownię o powierzchni 2 x 2m, usytuowanego w pobliżu szybu.

Dźwigi
Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Alternatywnie, przy niedużym natężeniu ruchu i udźwigu do 630kg, jest możliwość wykorzystania maszynowni kompaktowej w szafie stojącej obok szybu.
Dźwigi hydrauliczne, ze względu na swoją konstrukcję, pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni szybu i uzyskanie stosunkowo dużej kabiny. Ich niewątpliwą zaletą jest konkurencyjna w stosunku do dźwigów elektrycznych cena. Więcej na: .

Dźwigi bez maszynowni od pewnego czasu pobijają rekordy popularności pośród projektantów. Ich dużą zaletą jest to, że ze względu na umieszczenie napędu w górnej części szybu, nie wymagają zastosowania oddzielnego lokum na maszynownię (oszczędność nawierzchni użytkowej budowli). Dźwigi bez maszynowni z napędem bezreduktorowym charakteryzują się wielką oszczędnością zużycia energii podczas używania, maksymalnie obniżonym wymiarem nadszybia oraz zminimalizowaniem hałasu i drgań powiązanych z pracą urządzenia. Dźwigi (windy) elektryczne z maszynownia górną są korzystniejsze kosztowo od dźwigów bez maszynowni, jednakże charakteryzują się większym uzyciem energii elektrycznej. Wymagają oddzielnego pomieszczenia na maszynownię (umiejscowionego nad szybem) co należy uwzględnić przy projektowaniu architektury budynku. Zobacz więcej: przejdź do źródła.

Zgodnie z polskim prawem dźwig może być użytkowany tylko wtedy kiedy posiada ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji i znajduje się pod stałą opieką konserwatora majacego odpowiednie dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Wynajem dźwigu Lublin- tylko owe wyrazy można wpisać w wyszukiwarkę internetową,
aby znaleźć całe mnóstwo firm świadczących usługi dźwigowe na obszarze całego kraju, np. Daszczyka.