Prowadzenie działalności biznesowej zobowiązuje do poznania przepisów, przydatne wiadomości odnajdziesz również w internecie

Każda osoba, która decyduje się otworzyć swoją firmę, wie, jak dużo informacji należy zapoznać, by prowadzić działania zgodnie z wymaganymi przepisami. Warto wiedzieć, jakie ma się prawa, z których ulg ma się szansę korzystać, jak także jakie obowiązki spoczną na nas jako właścicielach firm.

Przepisy ciągle się przemieniają, musisz je znać
Faktura
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

Przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związanych z nią działań, bezustannie się zmieniają i ewoluują. Zadaniem właściciela firmy okazuje się zaznajamiać się z wprowadzonymi modyfikacjami oraz przestrzegać określonych zasad. Przykładem może stać się przepis regulujący wystawianie faktury vat , który wszedł w życie na początku 2014 roku. Zgodnie z zapisem tej ustawy właściciel firmy okazuje się – sprawdź więcej – obligowany do sporządzenia dokumentu nie później niż 15 dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu, w którym wykonano transakcję sprzedaży albo świadczono usługę.

Pamiętaj o możliwości odliczenia składek zdrowotnych Przedsiębiorcy muszą pamiętać też, iż mogą odliczyć od zeznania podatkowego zdrowotne składki odprowadzane do ZUS.

Zainteresował Cię nasz tekst? Jeżeli tak, to śmiało przekonaj się, co się znajduje w ofercie pozycjonowanie stron Artefakt, która dotyczy pokrewnej kwestii.

Oczywiście nie chodzi tutaj o całe składki, lecz o pewną ich część, niemniej jest to doprawdy ogromna ulga dla portfela firmy, zatem należy pomyśleć o tej możliwości. Jeśli przedsiębiorca nie posiada wiedzy, jakie mogą być składki zus do odliczenia , ma możliwość poszukać takiej informacji w sieci, na stronie Urząd Skarbowy. Odliczeniu mogą ulegać jedynie składki, które zostały już zapłacone.

Kiedy firma nie przynosi zysków
Rynek jest na tyle niestabilny, że ciężko przewidzieć, czy konkretna firma odniesie sukces i utrzyma się na fali. W sytuacji, jeżeli właściciel firmy boryka się z trudnościami, często pozostałym rozwiązaniem okazuje się zawieszenie firmy. Warto wywiedzieć się, jak przebiega taki proces. Zawieszeniu może ulec tylko firma, która nie zatrudnia innych osób. Firmę zawiesić można na czas od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Jest to okres, kiedy przedsiębiorcy przysługuje sporo ulg, więc należy mieć świadomość, że istnieje taka ewentualność.