Umowa o zarządzanie i prowadzenie własnej działalności

Umowy cywilnoprawne kojarzą się w naszym kraju raczej negatywnie i wiązane bywają przede wszystkim z umowami zlecenie i o dzieło. Kontrakt menadżerski też jest takim typem umowy, mimo to o wiele bardziej prestiżowym. Poza tym, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Bywa, że niesłusznie utożsamiany jest z umową o pracę, mimo że w rzeczywistości nieco się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz umowa najmu lokalu mieszkalnego wzór) menedżerski niekiedy jest nazywany umową nienazwaną. Właściciel firmy zawiera ją z menadżerem, który w zamian za wynagrodzenie zobowiązuje się do podejmowania najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie. Co ciekawe, kontraktu menedżerskiego nie obrazują tak naprawdę żadne przepisy. W konsekwencji strony mogą w nim zaznaczyć cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.
prawo

Ważne tylko, żeby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Dlatego też zawarcie kontraktu menadżerskiego zapewnia zdecydowanie większą swobodę decyzyjną w pełnieniu obowiązków niż w sytuacji zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu powinniśmy zawsze przeanalizować pod kątem indywidualnego przypadku: rodzaju obowiązków oraz predyspozycji pracownika zobowiązującego się przejąć te zadania do wykonania. Rad przy konstrukcji umowy menadżerskiej udzieli nam kancelaria kancelarie Wrocław prawa pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to kontrakt obejmują identyczne zasady jak umowę zlecenie. Słowem z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Problem pojawia się, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i posiada kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.
kontrakt menedżerski
Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

W takich sytuacjach odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Umowa o zarządzanie jest dobrym pomysłem dla firmy. A gdy wyniki poczynań menedżera nie będą zadowalające dla pracodawcy, umowę można po prostu rozwiązać bez niepokoju o ewentualną ingerencję prawników – czytaj więcej.