Swoboda prowadzenia przedsiębiorstwa to jedna z zasadniczych reguł funkcjonowania Polski

Niewątpliwie możemy stwierdzić, że Polska jest państwem kapitalistycznym. W sprawie prowadzenia działalności państwo nie narzuca zatem uczestnikom obrotu gospodarczego na przykład tego, z kim mają rozpoczynać transakcje handlowe. Oprócz tego istnieje sposobność dowolnego wybrania typu indywidualnej działalności, ograniczona jedynie w niektórych sytuacjach, jak przykładowo prowadzenie kasyna czy tak zwane zezwolenia, jakie uzyskuje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma
Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych przypadkach jednak państwo wymusza pewne zachowania, co ma na celu chronienie przywilejów uczestników obrotu. Wspomnianemu celowi służą na przykład patenty. sądem (zobacz naruszenie praw autorskich) polega na udzieleniu za opłatą wyłączności do korzystania z danego rozwiązania technicznego, ma więc na celu ochronę praw jego wynalazcy. Państwo polskie chroni również interesy przedsiębiorców w inny sposób. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe są niedozwolone. Wprowadzenie regulacji prawodawczych w tym temacie ma na celu ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Można zadać sobie pytanie, czym opisane praktyki się charakteryzują.

Ogólnie trzeba stwierdzić, iż są to takie działania, które wprowadzają w błąd lub prowadzą do tworzenia monopoli. Na przykład istnieją ograniczenia odnośnie cen, w jakich można sprzedawać artykuły w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładnie uregulowaniom dotyczącym reklam, można zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką zobaczymy w telewizji jest w pełni legalna. W reklamach przykładowo nie wolno odwoływać się do emocji telewidz czy powoływać na nieprawdziwe autorytety. Możemy zatem postawić sobie pytanie, jak więc dopuszczalnymi mogą być chociażby rozmaite reklamy past do zębów, polecane przez stomatologów.

firma
Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka wygląda tak, że rozwiązania prawne są w rozmaity sposób omijane, a pomysłowość autorów reklam wyprzedza istniejące prawo. Oprócz wzmiankowanych powyżej patentów, innym rozwiązaniem, jakie ma na celu ochronę uprawnień podmiotów obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Przykładowo wycena znaku towarowego wycena znaku towarowego umożliwia ocenę korzyści, które wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa korzystnie na przyszłych inwestorów.