Super znaczące systemy w architekturze SMP

W dzisiejszych czasach zależność pomiędzy działaniem właściwie dowolnej firmy czy zakładu a sprawnością działania zaplecza komputerowego jest bardzo duża. Tyczy się to również do jakości takiego typu zaplecza.

Internet
Autor: Patrick Bombaert
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli jest ono lepsze, tym przedsiębiorstwo ma możliwość pracowania lepiej, rosną perspektywy w funkcjonowaniu wszystkich trybów skomplikowanej machiny, co przekłada się od razu na sprzedaż i bezpośrednio rosną korzyści finansowe przy dobrze skonstruowanym zapleczu komputerowym. Aktualnie bardzo silną relację zauważyć możemy pomiędzy jakością zarówno oprogramowania jak i samych komputerów a plusami będącymi wynikiem używania tego typu sprzętów. Widać to bardzo dobrze w każdej branży i gałęzi gospodarki, tak samo niewielkich przedsiębiorstw jak i ogromnych korporacji.

Bardzo duże wymagania, jakimi zdają się być w dzisiejszych czasach ogromne bazy danych wymuszają zastosowanie wieloprocesorowych systemów o przetwarzaniu symetrycznym, czyli symmetric multiprocessing. Architektura tego typu umożliwia przetwarzanie o wiele większej ilości danych, niż typowe kiedyś jedno rdzeniowe komputery. W takiego rodzaju architekturze istnieje możliwość przypisania każdemu procesorowi odmienną funkcję i innę zadanie do wykonania, przez co mamy możliwość podzielenia zadania po równo na każdy procesor. Możliwe jest bowiem dzięki wspólnej dla wszystkich procesorów pamięci oraz magistrali.

Pisanie na klawiaturze
Autor: Rainer Stropek
Źródło: http://www.flickr.com

Niezmiernie ważną cechą symmetric multiprocesiing jest zdolność wykorzystania wielowątkowości przez systemy operacyjne, dzięki czemu podział funkcji procesorów jest o wiele sprawniejszy. Na ogół wydziela się dwa podstawowe ściśle powiązane systemy równoległe, czyli symetryczny oraz asymetryczny. Te pierwsze, jak wspomnieliśmy powyżej dzielą pamięć oraz magistralę a także zegar. Symetryczna wieloprocesorowość uważana jest aktualnie za najbardziej popularną metodę konstrukcji równoległych komputerów o zastosowaniu ogólnym.

W przypadku systemów asymetrycznych, tworzą one hierarchię, w którym jeden procesor rozporządza danymi, dzieląc je na inne procesory. Takiego rodzaju strukturę architektury wykorzystuje się w wyspecjalizowanych serwerach o zastosowaniu specjalnym. Systemy symetryczne symmetric multiprocessing dają możliwość zwiększenia prędkości działania komputerów oraz dają nam także gwarancję większej odporności na usterki.