Starasz się o nową pracę? Przekonaj się , jakie ewentualności zapewniają ci poszczególne formy umów

W momencie, jeśli staramy się o nowe zatrudnienie, stajemy przed koniecznością podpisania ważnych dokumentów, między innymi, w oparciu o którą musimy wykonywać powierzone zadania. Dobrze jest już wcześniej posprawdzać, czym odznaczają się poszczególne umowy i jakie korzyści możemy z nich wyciągnąć.

Umowa o pracę – wciąż najbardziej popularna

Umowa o pracę jest zaliczana do najczęściej stosowanych umów ujmujących obowiązki przełożonego oraz pracownika. W jej zapisie znajdują się kluczowe szczegóły tyczące podejmowanego zatrudnienia, w tym wysokość wynagrodzenia, wymiar godzin pracy, czy zajmowane stanowisko robocze – czytaj o wzorze umowy (zobacz zakładanie firmy przez internet) o pracę z omówieniem . Umowę o pracę można podpisać na czas próbny, określony oraz nieokreślony. Charakter umowy ma duże znaczenie dla zatrudnionego i pracodawcy, ponieważ reguluje ważne zagadnienia, na przykład zakres okresu wypowiedzenia. Przed zawarciem umowy o pracę, należy się z dokumentem bardzo dokładnie zapoznać.

Przejdź do artykułu, który znajduje się pod tym linkiem oraz czytaj więcej notariusze w toruniu na ten temat, który na pewno Cię zainteresował. Nie zwlekaj!

Kontrakt menedżerski – czym jest?

menedżer
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Coraz częściej można spotkać się również z pojęciem kontraktu menedżerskiego, niemniej dla szerokiego grona osób jest ono zupełnie nieklarowne. Kontrakt menedżerski staje się jedną z form zatrudnienia, jednak nie dotyczy go kodeks pracy, a pracownikom wykonującym swe obowiązku na podstawie wspomnianego dokumentu nie należą się świadczenia typowe dla umowy o pracę, zatem na przykład urlopy. Kontrakty menedżerskie najczęściej są podpisywane na wyższym szczeblu zawodowym. Zarząd firmy zleca zarządzanie swą komórką biznesową określonej osobie, a ona wypełnia powierzone obowiązki w oparciu o zapisy ujęte w kontrakcie. W kontrakcie znajduje się klauzula regulująca wysokość pensji, jak również zadania zlecone pracownikowi.

Umowa licencyjna – co to takiego?

Czasami mają miejsce sytuacje, kiedy na polecenie pracodawcy przygotowuje się jakiś wytwór oddawany na zasadzie umowy licencyjnej. Dzieje się tak chociażby w przypadku tworzenia aplikacji komputerowych, przygotowywania utworów i tym podobnych projektów. W sytuacji, gdy nie chce się przenosić praw własności do swego dzieła na rzecz firmy albo zleceniodawcy, można podpisać z nim umowę licencyjną. Według jej ustaleń licencjobiorca otrzymuje wyłącznie licencję na wykorzystanie określonego wyrobu na czas zapisany w umowie. Umowy licencyjne są dzielone na wyłączne i niewyłączne Więcej informacji na stronie