Sprawdzanie potrzeb związanych ze szkoleniami|Jakie mamy wymagania wobec szkoleń

Dzisiejsze organizacje powinny być zarządzane zgodnie z tym, co można spostrzec na świecie. Nie powinniśmy używać starych rozwiązań, bo nasza firma nie będzie mogła konkurować na dzisiejszym rynku z innymi przedsiębiorstwami. Z tego powodu należy między innymi sprawdzać potrzeby szkoleniowe całej organizacji, oraz dostrzec, jakie szkolenia mogłyby okazać się pomocne poszczególnym pracownikom na wszystkich szczeblach. Ale poza tym, że firma sama bada swoje potrzeby względem szkoleń, to jeszcze są organizowane na szczeblu krajowym tego rodzaju badania.

Jednak, jeżeli chodzi o badania to jest ich sporo. Mamy jeszcze tak zwane badanie kompetencji. Niektórym ludziom zdaje się, że po testach kompetencji w gimnazjum więcej testów tego rodzaju nie będzie, ale są i to nawet w pracy. Badania kompetencji mają wykazać stan wiedzy i zdolności pracownika. Do badań tego rodzaju stosuje się różne metody, które mają pokazać jak pracownik postrzegany jest przez klientów, osób, z którymi pracuje i siebie samego. Przez, co można pomyśleć o podniesieniu jego kwalifikacji właśnie dzięki różnego typu szkoleniom.

Poziom pracownika ma wpływ na rozwijanie się firmy

Spotkanie biznesowe
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

O tym, że na rozwój wszystkich firm (zobacz kredyty dla firm wrocław) wpływa stan zaangażowania, osób zatrudnionych, wiemy bardzo dobrze. Często staramy się motywować pracowników do działania, podwyższamy ich wynagrodzenie lub obniżamy premie, gdy nie wywiązują się odpowiednio z powierzonych im obowiązków. Mimo używania różnego rodzaju technik związanych z motywacją, to efektywność pracowników nie jest na odpowiednim poziomie.

Zapominamy, że jeśli wymagamy powinniśmy mieć pewność, że konkretny pracownik jest w stanie ogarnąć przekazane mu zadania. Świat gna naprzód i bywa, że pojawia się w firmie technologia, która dla połowy pracowników jest czymś trudnym. Z tego powodu należy po pierwsze zrobić badanie kompetencji, dzięki którym można również sprawdzić, jakie są potrzeby szkoleniowe. Jeżeli poprawiamy kwalifikacje pracownika (zobacz rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi) będziemy wiedzieli, że możemy od niego więcej wymagać.

Dzięki przeszkoleniu jego działania będą bardziej efektywne. Nie możemy wymagać od pracowników, że po całym dniu pracy przyjdą do domu i zaczną dodatkowo się kształcić przez pół nocy, bo zapewne wtedy byliby zupełnie wyczerpani. Tak, więc należy zadbać o szkolenia w czasie pracy, bo wtedy pracownicy będą czuli się docenieni i pełni energii, bo nauka nowych rzeczy zawsze pobudza do działania.