O tym jak ważna jest odpowiednia utylizacja zagrażających środowisku odpadów. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?

Wszystko ma swoje miejsce, każdy przedmiot powinien gdzieś należeć. Gdy pomyślimy o odpadach to codziennie nie myślimy nad tym, gdyż to rzecz mało ważna. Od kiedy weszła w życie nowa regulacja o segregacji śmieci sprawa troszkę się zmieniła, lecz jak pokazuje doświadczenie ludzie raczej przyzwyczaili się do tej zmiany. Pomimo to, istnieją również pozostałe sytuacje, gdy nie możemy wyrzucać wszystkich śmieci do normalnego śmietnika.

Continue reading “O tym jak ważna jest odpowiednia utylizacja zagrażających środowisku odpadów. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat?” »

Gdzie wyrzucić we Wrocławiu odpady budowlane, gdy skończymy prace remontowe?

Wszystkie prace remontowe zostawiają po sobie bardzo dużo odpadów budowlanych. Należy mieć świadomość, że pozostałości nie wolno zwyczajnie wyrzucić do kosza. Nie jest to sposób legalny. Jeszcze przed remontem powinno się sprawdzić gdzie możemy pozbyć się gruzu.

Continue reading “Gdzie wyrzucić we Wrocławiu odpady budowlane, gdy skończymy prace remontowe?” »

Rozsądne gospodarowanie śmieciami fundamentem nowoczesnego społeczeństwa

Przeludnienie, niestosowne zarządzanie zasobami naturalnymi, ogromna ilość samochodów oraz pozostałych pojazdów wytwarzających spaliny – to wszystko sprawia, że współczesne środowisko woła o pomoc. Ludzie generują sporą ilość śmieci, która trafia na wysypiska. Wiele opakowań rozkłada się przez długi czas, co ma niekorzystny wpływ na kondycję środowiska. Co można zrobić, by nadprodukcja śmieci nie była tak niepokojącym zjawiskiem?

Continue reading “Rozsądne gospodarowanie śmieciami fundamentem nowoczesnego społeczeństwa” »

O najbardziej typowych i bardziej nietuzinkowych metodach na racjonalną gospodarkę odpadami

Produkowanie śmieci, to chciałoby się rzec, nasza specjalność. Na sporą liczbę odpadów wpływa zarówno liczba mieszkańców, jak i wielorakość produkowanych surowców i gotowych towarów. Gdy kilka dekad temu mleko sprzedawano jedynie w szklanych butlach, to teraz można je kupić w kartonowych pudełkach lub plastikowych opakowaniach, które bądź co bądź, są przecież jednokrotnego użytku.

Continue reading “O najbardziej typowych i bardziej nietuzinkowych metodach na racjonalną gospodarkę odpadami” »