Składamy deklarację PIT – co należy wiedzieć

Dla kogo blankiet PIT 36? Blankiet PIT 36 kierowany jest do tych podatników, jacy w roku podatkowym 2014 prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy użyciu skali podatkowej. Obejmuje ona też działy specjalne wytwórczości rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane przychody pochodzić mogą także z najmu.

dowiedz się więcej
Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
Dla kogo blankiet PIT 37? Najpopularniejszym drukiem jest PIT 37, blankiet wypełniany przez ogromne rzesze pracobiorców polskich firm oraz rencistów oraz emerytów.

Gdy uznasz, że zaprezentowany w tym miejscu post jest wartościowy, kliknij ten link, a znajdziesz więcej info (https://www.adwokatchojka.pl/) tego typu tekstów!

Udokumentowane dochody mogą pochodzić tylko ze źródeł położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali przedpłaty na podatek dochodowy. Chodzi więc o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury lub renty krajowe, stypendia, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, dobierając opcję metody rozliczenia: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, bądź w sposób założony dla osób samotnie wychowujących pociechy. Ta deklaracja nie jest dla Ciebie, jeśli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne wytwórczości agrarnej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za obliczenie a także zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli osiągasz przychody opodatkowane podług skali tak z pośrednictwem płatnika (np. umowa o pracę), jak także bez pośrednictwa płatnika (zobacz tu). Doliczenie przychodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają przychodów małoletnich dzieci.

Jeżeli rozpatrywana problematyka okazała się dla Ciebie cenna oraz zamierzasz ją zbadać również pod innym kątem, zobacz więcej znajdziesz tu (https://www.poldannet.pl/pl/page/siatki-asekuracyjne-zabezpieczajace.html) – ona też ją opisuje.

Doliczenie może zachodzić tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak też rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca pociechy. Doliczać nie możemy jednak dochodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów jak też dochodów z przedmiotów oddanych im do wolnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, natomiast małoletni dostarczy osobistą deklarację, którą parafować powinien jego rodzic czy opiekun.

Dla kogo druk PIT 38? PIT 38 przeznaczony jest dla osób, jakie w 2014 roku uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych czy z uczestnictw w spółkach mających osobowość prawną. Rachują się za pomocą tegoż druku też ci, którzy wznieśli wkłady w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci aniżeli przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.