Sektor gazu w Polsce

Na rynku gazu ziemnego w naszym kraju możemy wydzielić następujące segmenty: eksploatacja gazu ziemnego i produkcja gazu skroplonego, magazynowanie, przekaz, dystrybucja, obrót.

Działanie w obszarze hurtowego obrotu gazem (to znaczy sprzedaż gazu podmiotom
gaz
Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

wykorzystującym go w celu dalszej dystrybucji) była dotychczas zdominowana przez jeden podmiot. Obrót gazem ziemnym dokonywany był jedynie w ramach układów dwustronnych, z kolei sprzedaż z pośrednictwem giełdy nie funkcjonowała. Niemniej jednak w tym obszarze następują ważne zmiany, których celem przewodnim jest zapewnienie klientom swobodnego dostawcy, a nadrzędnym motorem, rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej, zmierzającej do stworzenia jednolitego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w naszym kraju nowego modelu rynku gazu. Przedstawiono zmiany zapewniające obrót gazem przez dostęp do infrastruktury strony trzeciej (między innymi giełda gazu). W dalszej kolejności zaplanowano m.in. stopniowe uwalnianie cen gazu spod regulacji, zaczynając od taryf dla największych odbiorców. Przedsięwzięcia te wspierają zrealizowanie strategii rozwoju Grupy w obszarze handlu gazem sieciowym. Częścią rynku gazu ziemnego jest rynek, na którym przedmiotem handlu jest gaz w formie skroplonej – LNG.

Po przeczytaniu tego materiału, polecam wyburzenia inne wiadomości na prezentowany wątek, które będą równie absorbujące.

Stan płynny pozyskuje się przez schłodzenie gazu do temperatury – 163°C. Objętość gazu jest wtedy ponad 600 razy mniejsza. Dzięki temu LNG można stosunkowo ekonomicznie przemieszczać w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby konstruowania gazociągów. W naszym kraju rynek LNG rozwinął się jako alternatywa dla tradycyjnych metod zapewniania gazu. Znajduje też zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest niedochodowa albo niemożliwa. W celu zapewnienia odbioru gazu poprzez klientów budowane są specjalne stacje wyekwipowane w zbiorniki gromadzące paliwo gazowe w postaci płynnej i zestaw parownic, których zadaniem jest zmiana stanu z ciekłego w gazowy. Gaz po odparowaniu jest dostarczany przy pomocy przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Wspomniane stacje mogą być dedykowane pojedynczym odbiorcom bądź ich grupom .

Jeśli po przeczytaniu tego problemu, będziesz mieć chęć na więcej danych, to kliknij i przeczytaj, jakie porządne informacje (https://numoco.sklep.pl/blog/stylizacje/jaka-sukienka-na-wesele/) ma ten tekst.

Ocenia się, że w 2013 r. na rynku LNG w naszym kraju sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu w normalnych warunkach.