Segregowanie i utylizacja odpadów – znaczenie tego dla naszej przyrody.

Ludzie każdego roku wytwarzają dziesiątki milionów ton odpadów. Oczywiście powinny one być wywożone na wysypiska, gdzie zostaną właściwie chronione, lecz niestety spora ich część ląduje w lasach, jeziorach lub rzekach, zanieczyszczając ogromnie środowisko naturalne. W wielu krajach, do których zdecydowała się dołączyć również Polska, wprowadzono dość rygorystyczne zasady które dotyczą zarządzania śmieciami, gdyż wiele z nich można ponownie zużytkować.

Ma to znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach, a co się z tym wiąże zanieczyszczenie przyrody. Oprócz tego przetwarzanie odpadów znacznie mniej kosztuje, niż wytwarzanie konkretnych surowców, więc przemawiają za tym również względy ekonomiczne. Od pewnego czasu bardzo opłacalna jest utylizacja sprzętu elektronicznego , w dzisiaj używanych elektronicznych urządzeniach znajdują się spore ilości rzadkich, bardzo kosztownych substancji. Pojawiają się technologie, które pozwalają na ich odzysk, i coraz większa liczba firm robi z tego niezły biznes.
pojemniki na odpady
Autor: Maya-Anaïs Yataghène
Źródło: http://www.flickr.com

Lecz tak naprawdę troszczenie się o okoliczną przyrodę warto rozpocząć od własnego domu. Tak zdawałoby się zwykłe zajęcie, jak sortowanie odpadów i oddzielenie szkła, odpadów organicznych, tworzyw sztucznych i papieru sprawia, że można tak przygotowane śmieci zawieźć do sortowni, w jakiej praca będzie znacznie szybsza i wydajniejsza. W niejednej miejscowości odbiór odpadów jest zorganizowany w taki sposób, że po przesortowane odpady (więcej na stronie) nieorganiczne, czyli metale, plastik (Przetwórstwo tworzyw sztucznych Wrocław) i makulaturę odbierane są w określone dni tygodnia.

W inne dni odbywa się wywóz odpadów komunalnych , czyli organicznych odpadów i wszystkiego, co się nie dało przesortować lub uległo dużemu zanieczyszczeniu. Wprowadzona niedawno rewolucja w segregacji śmieci początkowo była bardzo krytykowana, zwłaszcza że zwiększyły się za to opłaty. Jednak ludzie dość szybko zrozumieli fakt, że odpady się sortuje, i obecnie zwiększającą się ilość śmieci wyrzucanych do kontenerów można przetworzyć z powrotem.