Najistotniejsze zadania aktuariusza

Rachunkowośćjest dziedziną niesamowicie złożoną. Jej wszystkie gałęzie są przydatne do tego, aby osoby zachęcone skorzystaniem z określonego rodzaju pomocy w zakresie finansów miały szansę zwrócić się bezpośrednio do fachowca. U nas są obowiązujące różne świadczenia pracownicze, co uściślane są różnymi normami. Audyt zgodności m.in. odbywa się według standardu msr 19, co związane jest także wyliczaniem rezerw na świadczenia dla pracowników. Często w raz z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego pojawiają się następne wymogi związane z normami, dlatego eksperci śledzą wszystko na bieżąco.

Continue reading “Najistotniejsze zadania aktuariusza” »

Jakie są mechanizmy i zabezpieczenia w firmach z różnych branż na wypadek ryzyka inwestycji

Prowadzenie każdej firmy wiąże się z jakimś ryzykiem. Jeżeli ktoś otwiera swoją firmę, zaczyna ją rozkręcać i wkłada w to swoje lub pożyczone pieniądze, to ryzykuje tym, że jeśli mu się podwinie noga, to utraci praktycznie wszystko. Im firma jest większa i posiada więcej pracowników, to ryzyko jest większe, dlatego też w dużych przedsiębiorstwach wymagane są określone działania w celu minimalizacji niektórych zagrożeń.

Continue reading “Jakie są mechanizmy i zabezpieczenia w firmach z różnych branż na wypadek ryzyka inwestycji” »

Aktuariusz, MSR 19 – nazwy związane z fachową kalkulacją wszelkich rezerw finansowych.

Rozwój gospodarczy oraz ekonomiczny przyczynił się do postępu wielu nowych fachów wiążących właśnie z gospodarką a także ekonomią, które częstokroć są ze sobą związane. Zawody te przez wzgląd często na własną oryginalność i zapotrzebowanie cieszą się sporą renomą i coraz więcej ludzi decyduje się na ich świadczenie.

Continue reading “Aktuariusz, MSR 19 – nazwy związane z fachową kalkulacją wszelkich rezerw finansowych.” »

W takich obiektach, jak galerie handlowe czy hale wytwórcze nieodzowny jest montaż monitoringu

Obecnie kontrolowanie czynień osób w rozlicznych miejscach jest ważne w szczególności z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z tego zatem względu w większości centrów handlowych instalowany jest monitoring, który ma nie tylko pilnować ewentualnych złodziejów, lecz przede wszystkim zapewnić alternatywę prędkiej odpowiedzi ochrony, gdy dzieje się coś podejrzanego. Podobne przesłanie monitoring ma w przypadku hal wytwórczych, jakie mają bardzo dużą powierzchnię. W sytuacji awarii czy jakiegokolwiek wypadku wszystko zostaje zarejestrowane i da się zorientować się, co było przyczyną tego typu zdarzenia.

Continue reading “W takich obiektach, jak galerie handlowe czy hale wytwórcze nieodzowny jest montaż monitoringu” »

Kto to jest aktuariusz i jak nim zostać?

Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeń. Główną instytucją, w jakiej może świadczyć swoje usługi, jest zakład ubezpieczeń. Mogą to być również firmy parające się reasekuracją czy innymi zagadnieniami funduszy. Co zalicza się do jego obowiązków?

Continue reading “Kto to jest aktuariusz i jak nim zostać?” »