Rozwój zawodowy jako awans osobisty – twoja nowa profesja

Tempo zmian cywilizacyjnych, zwłaszcza w wyniku postępu technologicznego powoduje, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i przystosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Wiąże się z tym stałe uzupełnianie i poszerzanie aktualnych sfer, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zajęcia.

Rozwój zawodowy wpisuje się w postęp własny jednostki i nierzadko stanowi znaczącą część działania człowieka. Często też działania pozazawodowe
korporacja
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają fachowości pracownika o nową wiedzę, biegłości, także doświadczenia, niekoniecznie wyraźnie połączone z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie potrzebne w jej czynieniu. Rozwój zawodowy ściśle łączy się z rozwojem indywidualnym, bowiem są to procesy, które w jakimś okresie życia płyną równolegle, przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Poprzez rozmaite formy dokształcania i stymulowania rozwoju pracownik uzyskuje poziom kompetencji konieczny na wyższych posadach, co otwiera mu dalszą drogę awansu zawodowego.

Źródło artykułu:

Większa część pracujących w organizacjach uczestniczy w proponowanych przez firmę szkoleniach, indywidualnie poszerza różnorodność swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w kursach zawodowych, czy studiach podyplomowych, sięga też po specjalistyczną prasę, wyszukuje informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to w szczególności istotne jeśli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy przeznaczyć więcej uwagi, należy bardziej ukierunkowywać jego rozkwit. Istotne jest też, żeby we wczesnym czasie pracy ośmielać pracujących do partycypowania w różnego rodzajach działań rozwojowych.

Doczytaj:

Rozwój zawodowy to proces wykorzystywany do stworzenia możliwości poprawiania zawodowych zainteresowań i predyspozycji pracowników. W czasach hołdu profesjonalizmu należy dodać wszelakich działań w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji może przyczyniać się do zgłębiania wiedzy i biegłości w określonym obszarze, a co za tym idzie postęp kariery zawodowej.