Prawa pracowników w przedsiębiorstwie

W każdym przedsiębiorstwie najbardziej cennym zasobem są pracobiorcy. Inteligentny pracodawca dba o swoich pracobiorców, przykładowo przez szkolenia. To opłacalne dla obu stron; chlebodawca zdobywa wyedukowanego a więc i sprawniejszego pracobiorcę. Pracownik zaś zdobywa informację która może w znacznym stopniu uprościć pracę. W niektórych dziedzinach aktywności firmy instruktaże powinny być wykonywane cyklicznie, dla przykładu tak jest w przypadku tematów bezpieczeństwa i higieny pracy. W innych działach wystarczy instruktaż gdy zmieniają się przepisy.

Continue reading “Prawa pracowników w przedsiębiorstwie” »

Otwierając firmę o pewnych rzeczach po prostu powinieneś wiedzieć, jeśli masz pytania, sprawdź w witrynie internetowej Zus-u

Prowadzenie własnej firmy to potrzeba zaznajomienia się z licznymi przepisami, pamiętania o wymaganych terminach i składkach, bez tego po prostu nie sposób funkcjonować.

Continue reading “Otwierając firmę o pewnych rzeczach po prostu powinieneś wiedzieć, jeśli masz pytania, sprawdź w witrynie internetowej Zus-u” »

Jak zatrudnić załogę kierującą w firmie

Kierowanie firmą nie jest łatwym obowiązkiem, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz praktyki z zakresu zarządzania, ekonomii jak też logistyki. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna także posiadać zdolności przywódcze i organizacyjne. Studenci ekonomii już na pierwszym roku dowiadują się, iż znakomity manager może kierować każdą firmą. Jest to prawda, acz rzecz jasna znajomość specyfiki zakładu, jakim ma się zarządzać jest dodatkową zaletą.

Continue reading “Jak zatrudnić załogę kierującą w firmie” »

W jaki sposób znaleźć rzetelne biuro do obsługi ksiąg rachunkowych?

Księgowość to element rachunkowości. Stanowi jej część rejestracyjną która dotyczy ilości, oraz ujęcia wartości pieniężnej właściwie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które świadczą o pochodzeniu majątku działalności gospodarczej. Prowadzenie ksiąg, chodź zaistniało już wiele ułatwień, wciąż jest bardzo skomplikowane. Bardzo łatwo jest paść ofiarą pułapek, które przyczyniają się do poważnych konsekwencji.

Continue reading “W jaki sposób znaleźć rzetelne biuro do obsługi ksiąg rachunkowych?” »