Przekaźniki termiczne, wyłączniki jako aparaty elektromechaniczne jakie stosowane są do złączenia obwodów elektrycznych

Przekaźnik elektryczny to narzędzie elektryczne albo elektroniczne stworzone w celu wywołania ustalonej szybkiej zmiany stanu w jednym lub większej ilości obwodach wyjściowych przy dopełnieniu typowych warunków wejściowych.

Przekaźniki termiczne odpowiadają na zmianę jakiejś wielkości fizycznej wejściowej (czyli napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynów, temperatury itp.) w taki sposób, iż po przekroczeniu jakiejś jej wartości sygnał wyjściowy zmieniany jest skokowo głównie między jedną z dwóch wartości: włącz/wyłącz. Przekaźniki termiczne są stosowane w złączeniu ze stycznikami A, AF, AE, TAE, BC i TBC w celu chronienia silników przy napięciach znamionowych do 690V AC i 800V DC. Przekaźniki termiczne są aparatami trój biegunowymi. Oprzyrządowane są w wyzwalacze bimetalowe (1 na fazę), poprzez które przechodzi prąd silnika i ogrzewa je bezpośrednio. Wyzwalacze odkształcają się pod wpływem ciepła i wywołują zadziałanie zabezpieczenia i zmienienie pozycji styków pomocniczych. Wyzwalacze posiadają możliwość regulowania progów zadziałania. Zgodnie z wymaganiami norm, na aparacie trzeba nastawiać prąd znamionowy silnika.

Wyłącznik APU powietrzny zarezerwowany jest w celu łączenia prądów roboczych i do ochrony odbiorników i aparatów zasilających przed skutkami zwarć i przeciążeń. Powinien być używany w sieciach około 500V prądu przemiennego i do 220V prądu stałego, w jakich obliczeniowe wartości prądów zwarciowych nie przekraczają podanych w tabelach (sklep producenta).

Gniazdko elektryczne
Źródło: http://ospel.pl

Wyposażony jest w typowe przekaźniki termobimetalowe (zabezpieczone przed przeciążeniem) również wyzwalacze zwarciowe o działaniu szybkim (zabezpieczanie przed zwarciem lub dużym przeciążeniem). Wyłącznik APU to wyłącznik wykorzystywany tam, gdzie moce wyłączane osiągają duże wielkości, w celu osłony pozostałych sprzętów elektrycznych przed rezultatami przeciążenia i zwarć oraz w celu sterowania rozpływu mocy w sieci elektrycznej. Jest charakteryzowany poprzez ciąg parametrów, najgłówniejsze z nich to: napięcie znamionowe, prąd znamionowy i zwarciowy, honorowana temperatura otoczenia. Jego struktura różni się w dużym stopniu w zależności od parametrów znamionowych. Więcej

Stycznik id i przekaźniki termiczne to aparaty elektromechaniczne, jakie stosowane są do łączenia obwodów elektrycznych [więcej na ]. Styczniki i przekaźniki są sterowane za pomocą przepływu prądu przez cewkę, która wytwarzając pole elektromagnetyczne powoduje łączenie lub rozwieranie styków ruchomych. Stycznik id składa się z następujących części: obudowy, rdzenia z cewką oraz ruchomej zwory, sprężyny, styków głównych, styków pomocniczych czynnych, styków pomocniczych biernych i komory łukowej.