Przedsiębiorco, czy wiesz, jak postąpić w każdej sytuacji? Zaznajom się z istotnymi informacjami tyczącymi prawa pracy oraz podatków.

Każdy właściciel firmy okazuje się świadom, że musi postępować zgodnie z aktualnymi przepisami. Tyczy to w równym stopniu reguł regulowanych poprzez kodeks pracy, jak też prawo podatkowe. Obowiązkiem pracodawcy pozostaje zatrudnienie pracownika oraz odprowadzanie stosownych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak także przestrzeganie zasad kodeksu pracy i uczciwego traktowania zatrudnionych osób.

dług
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Zalegasz ze składkami? Sprawdź ile!

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest odprowadzanie składek do ZUS. Czasami bywa tak, że składki nie bywają o czasie opłacone lub [adwokat z wrocławia] firma wpada w tarapaty przez co mnożą się zaległości. Jeśli pragniemy sprawdzić, jak wygląda nasza sytuacja z niezapłaconymi składkami oraz ile musimy wpłacić, doskonałym narzędziem okaże się kalkulator (zobacz kalkulator brutto netto) odsetek zus. Wprowadzając daty okresu, za który chcemy zapłacić, możemy uzyskać calutką kwotę razem z odsetkami. To przydatne narzędzie, bowiem dzięki niemu można przyszykować się do opłat i zebrać wcześniej środki.

Pamiętaj, by złożyć deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika staje się składanie deklaracji vat. Sporządzoną deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym, do którego należy dany podmiot. Istotny staje się tu też termin składania dokumentu. Deklaracje vat możemy składać bezpośrednio w siedzibie urzędu, istnieje także możliwość wysłania wypełnionych dokumentów pocztą. We wspomnianym przypadku warto decydować się na przesyłkę rejestrowaną. Data stempla Poczty Polskiej jest uznawana jako termin złożenia konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli pracownik wypracuje nadgodziny

Czasem pracownicy przedsiębiorstwa wypełniają swe obowiązki także w godzinach nadliczbowych, co łączy się z wymogiem rozliczenia wypełnionych obowiązków niezależnie od pracy wykonywanej w czasie etatu. Pracodawca ma możliwość zapłacić za nadprogramowy czas w zakładzie lub podarować wolne za nadgodziny (więcej informacji). W przypadku wspomnianego rozwiązania musi kierować się regułami ustalonymi przez kodeks pracy. Zasady dawania wolnego w zamian za nadgodziny okazują się różnorakie, w zależności, czy wspomniany model rozliczenia następuje na zlecenie pracodawcy czy samego zatrudnionego. Więcej na .