Prowadzenie własnej firmy to nie tylko koszty, wraz z upływem czasu przyjdzie czas na wypracowanie dochodów

Koncepcja na własny biznes to nie tylko odszukanie tzw. niszy, to również stworzenie metodologii wejścia na rynek i umiejętność późniejszego działania. Przed startem, trzeba sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je należy rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy otwierają działalność na własny rachunek mogą płacić na zasadach ulgowych.

Właściciele firmy posiadają mogą korzystać z tego przywileju przez 2 lata, opłacając w tym okresie składki na ubezpieczenia (tanie oc wrocław) społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe aniżeli przedsiębiorca, który działa na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych uprzywilejowanych 24 miesięcy, właściciele firm nie płacą także składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego jednakowa – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze
Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od razu właściciele nowo utworzonych firm, chcą działać z pracownikiem. Przeważnie, na początku działalności starczają własne ręce do pracy. Ale wraz z upływem czasu okazuje się, że to nie wystarcza. Im prężniej przedsiębiorstwo zwiększa obszar funkcjonowania, dokonuje inwestycji i gromadzi się coraz więcej spraw do załatwienia, tym prędzej kiełkuje inicjatywa zatrudnienia pracownika a nawet kilku pracowników.

Pracownik w firmie to pewne nakłady. Do stałych wydatków związanych z zatrudnieniem, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, należą głównie wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy potrącają z poborów, mniej więcej po połowie. Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłą emeryturę, płaci pracownik ze swoich poborów a pozostałą część opłaca pracodawca .

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie panuje jedna podstawowa zasada – że koszty działalności gospodarczej, są to wszystkie wydatki, które wydawane są w związku z jej funkcjonowaniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie znaczy to wcale, że gdy przedsiębiorca nie osiągnie przychodu, a będzie miał np.

Czy chcesz, zgłębić kolejne materiały? Jeśli tak, to wejdź na ten link i zobacz w artykule więcej porad. One prawdopodobnie także Cię zaintrygują.

stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako firmowy koszt.

Często jest właśnie tak, że na efekty pewnych działań trzeba poczekać, najpierw ponosząc koszty, które mają przynieść owoce w przyszłości. Na wydatki związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, składają się zakupy surowców, maszyn, usług niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, pensje dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za prąd i wiele innych wydatków koniecznych do osiągnięcia zarobków.