Prawa pracowników w przedsiębiorstwie

W każdym przedsiębiorstwie najbardziej cennym zasobem są pracobiorcy. Inteligentny pracodawca dba o swoich pracobiorców, przykładowo przez szkolenia. To opłacalne dla obu stron; chlebodawca zdobywa wyedukowanego a więc i sprawniejszego pracobiorcę. Pracownik zaś zdobywa informację która może w znacznym stopniu uprościć pracę. W niektórych dziedzinach aktywności firmy instruktaże powinny być wykonywane cyklicznie, dla przykładu tak jest w przypadku tematów bezpieczeństwa i higieny pracy. W innych działach wystarczy instruktaż gdy zmieniają się przepisy.

kodeks pracy
Pewnym z najtrudniejszych filii w firmie (poza rachunkowością) jest wydział kadr. Przepisy Kodeksu Pracy to jedne z bardziej skomplikowanych działów prawa – . Przepisy prawa pracy są skomplikowane z dwóch powodów; pierwszym z nich jest fakt, iż zakres problemów z którymi musi zmierzyć się każdy z pracowników kadr jest ogromny. Zaś drugi, o wiele poważniejszy kłopot, to fakt iż przepisy tego typu były wielokrotnie modyfikowane konsekwencją czego powstał bałagan oraz komplikacje w wykładni. Doskonałym przykładem takich niejednoznaczności jest ZUS przedsiębiorców – zależy on od dwóch wartości: średniego uposażenia za pracę oraz minimalnego uposażenia za pracę. Biznesmen może płacić standardową albo obniżoną jej wysokość. Składki zależą również od tego jak długo prowadzimy działalność gospodarczą – jeżeli do 24 miesięcy ZUS przedsiębiorców liczony będzie w preferencyjny sposób. Po pewnym czasie niestety będzie trzeba opłacać wyższą sumę ZUS składki są obowiązkowe. Znaczy to, że nie możemy zrezygnować z ich opłacania, nawet jeżeli korzystamy z prywatnych ubezpieczeń czy prywatnej służby zdrowia – .

Każdemu pracownikowi w roku kalendarzowym przysługuje tak zwany urlop okolicznościowy. Udzielany on jest w razie zdarzeń niespodziewanych, jak przykładowo pogrzeb członka rodziny lub własny ślub, urodzenie dziecka. Musimy pamiętać, że nie trzeba spożytkować całego przypadającego wymiaru od razu. Przykładowo urlop okolicznościowy przyszły tata może spożytkować zawożąc żonę do szpitala i potem powracając ze szpitala – . Dowodem prawa do urlopu będzie akt urodzenia dziecka lub w wypadku pochówku odpis aktu zgonu.