Wskazówki finansowe dla biznesu

Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od 2014 roku znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób mających ulgę na internet.

Z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Ci, którzy nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić 2 razy, w zeznaniach za 2 następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi maksymalnie 760 zł na rok.

Ten artykuł jest niesłychanie wciągający? Jeśli tak, to sprawdź też inne polecane (http://rozwodznim.pl/) treści, gdyż są równie ciekawe i pochłoną Cię całkiem.

Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury razem z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego albo bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy którzy rozpoczynają ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać maksymalną ulgę – 700 zł – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. ulgę odliczyć można w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz os.fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi . Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje takie jak obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym – w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego. vat (zobacz remanent)

Wyposażenie się w odpowiednie urządzenie to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych kosztują w granicach 600 – 1 tys. zł. Na szczęście, ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencję przy pomocy kasy rejestrującej możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu właściwego urządzenia. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Auto wzięte w leasing daje szereg możliwości jeżeli chodzi o odliczanie podatku VAT. Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) biznesmen spłaca w zw. z autem ratę leasingową, zawierającą w sobie VAT. Oprócz tego przedsiębiorca ponosi koszty samochodu, tj. wydatki na paliwo, serwis i części zamienne, które także mają w sobie podatek. Więcej na