Niebywale precyzyjne wyniki pomiarów masy dokonane za pomocą wag elektronicznych.

Waga to narzędzie za pomocą, którego mamy możliwość idealnie określić wagę dowolnego ciała. Przyrząd ten renomowany był już w starożytności i były to wagi szalkowe, które działały na podstawie równoważenia się mas dwóch ciał przy czym masę jednego ustawialiśmy za pomocą wzorców. Pierwsze wagi jednoszalkowe powstały w roku zaraz po II wojnie ubiegłego wieku w Szwajcarii. Natomiast w obecnych czasach owego rodzaju wagi są już wyjątkowo sporadycznie używane.

Continue reading “Niebywale precyzyjne wyniki pomiarów masy dokonane za pomocą wag elektronicznych.” »

Czujniki tensometryczne, czyli co o pomiarach siły powinien wiedzieć każdy automatyk

Czujniki tensometryczne, potocznie nazywane tensometrami, jest to zasadniczy fragment każdej wagi elektronicznej, a także urządzeń do pomiaru sił rozciągających, ściskających, naprężeń, itp. Często napotykane są one w układach automatyki, w których istnieje nieodzowność dokonywania pomiarów wagowych, np. ciężaru zasobników przechowujących surowce, pojemników mieszalniczych bądź platform najazdowych.
Continue reading “Czujniki tensometryczne, czyli co o pomiarach siły powinien wiedzieć każdy automatyk” »