Podstawowe rodzaje zatrudnienia

Sytuacja gospodarcza w Polsce coraz to częściej zmusza biznesmenów do poszukiwania nowych rozwiązań zmniejszających koszty pracy oraz uelastyczniających zatrudnianie pracowników. Jednym z nich jest zawieranie układów cywilnoprawnych. Choć z punktu widzenia interesów chlebodawców zawieranie podobnych umów może zdawać się o wiele korzystniejsze w porównaniu z zaangażowaniem pracowniczym, powinniśmy jednak pamiętać, że nie w każdym wypadku jest ono akceptowalne.

pracownik
Autor: Twinfieldinternational
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o pracę . Główną formą prawną, w ramach której zatrudnia się pracowników, jest stosunek pracy. Wiąże on się z systemem zabezpieczeń jak też przywilejów pracowniczych, takich jak: zapewnienie minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawo (sprawdź – kancelaria adwokacka wrocław) do urlopu, uposażenia oraz zasiłku chorobowego, wyjątkowa ochrona niektórych grup pracowników, unormowanie czasu pracy, zakaz rozwiązywania stosunku pracy w wyjątkowych przypadkach, obowiązek zastosowania wyznaczonych procedur przy wypowiadaniu umowy. Właśnie dzięki tym przywilejom stosunek pracy jest w najwyższym stopniu korzystną odmianą zatrudnienia dla pracobiorców i równocześnie przyczyną wysokich wydatków dla pracodawców. Na prośbę pracownika pracodawca jest zobligowany wypisać mu zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – do czego potrzebne mi zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Obok umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-mozesz-naliczyc-odsetki-ustawowe-od-opoznionych-naleznosci) o pracę najbardziej nietypową, jednakże na pewno na ogół spotykaną, metodą angażowania pracowników jest stosowanie umów cywilnoprawnych. Owa forma zaangażowania cieszy się ogromną wziętością u chlebodawców ze względu na brak tak obszernego wachlarza przywilejów jak w przypadku zaangażowania pracowniczego. Układy cywilnoprawne przynoszą dużo większą swobodę w kształtowaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony, nie narzucając przy tym minimalnych gwarancji, które istnieją na gruncie prawa pracy. Nie istnieje tutaj wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę. Świadczenia pieniężne realizowane w ramach takiej umowy mogą być wyznaczane poniżej owej granicy.

Umowa biznesowa
Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Dzięki temu pracodawcy mają możność uzależnienia ogółów świadczeń od efektów osiąganych poprzez osobę zatrudnioną, a wynagrodzenie przysługuje nie z tytułu świadczenia pracy, lecz z tytułu pozyskania zamierzonego efektu. Specyficzny rodzaj umowy o pracę łączący w sobie pewne cechy umowy cywilno-prawnej z typową umową o pracę to kontrakt menedżerski Wykorzystuje się go w przypadku zawierania umów z managerami wyższego szczebla.