Karta debetowa ułatwia życie, oszczędza nasze pieniądze i czas, ofiarując jeszcze – bezpieczeństwo

Początkowe karty płatnicze , były kartami kartonowymi, na których maszynowo wypisane były informacje o jej właścicielu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę plastikową, która wówczas była symbolem luksusu i prestiżu. W naszym kraju pierwsze karty debetowe, dostępne były wyłącznie dla firm.

Karta debetowa
Źródło: http://pixabay.com/
Karta do konta dla osób fizycznych wprowadzona została przez instytucje finansowe do użytkowania pod koniec lat 90. Dzisiaj karty płatnicze wyrabiane są do każdego rachunku ROR. Karta debetowa potrzebna jest do obsługiwania naszych finansów zgromadzonych na rachunku bankowym, do którego została wystawiona. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty – (karty zbliżeniowe) wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej posiadaczu. Taki rodzaj kart umożliwia zrobienie zakupów bezgotówkowych przy udziale terminala elektronicznego.

Ponadto nie ma potrzeby każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też autoryzowania dokonanej umowy kupna-sprzedaży osobistym podpisem. Karta płatnicza, może być nieodzowna przy regulowaniu należności za zakupy dokonane przez Internet. Taką kartą płatniczą możemy posługiwać się także w innych krajach. Zapłaty kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości państw w Europie a także w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty płatniczej spośród tych dwóch proponowanych przez banki kart, jest znaczący, zwłaszcza przy płatnościach w innych krajach. Trzeba pamiętać, by wybierając kartę, zweryfikować jaką kwotę odsetek bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie za granicą.

Placówki bankowe to nie tylko usługi polegające na prowadzeniu naszego rachunku bankowego.

Jeśli znajdujące się w tym miejscu materiały są dla Ciebie absorbujące, kliknij tutaj, ponieważ w danym serwisie (https://transcomp.pl/) także odnajdziesz coś interesującego!

To także inne czynności zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie pożyczek, zakładanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, są powszechnie stosowaną praktyką w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podwyższają ochronę zawieranej z wykonawcą umowy, zmniejszając ryzyko niewykonania przez kontrahenta, warunków przyjętych w transakcji. Zabezpieczenie umowy wykorzystywane jest zazwyczaj przez organy administracji publicznej, w przypadku zawierania transakcji z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w trybie prawa zamówień publicznych.