zabezpieczone urządzenia elektryczne

W celu ubezpieczenia struktur fotowoltaicznych i podłączonych do nich urządzeń elektronowych przed przepięciami i sprzężeniami, wykorzystuje się specjalne ograniczniki fotowoltaika po stronie napięcia stałego, również typowe ograniczniki przepięć po stronie prądu przemiennego. Wybór nieodpowiednich ograniczników przepięć jest w stanie stwarzać zagrożenie pożarowe dla urządzeń elektrycznych i elektronowych. Zasady użytkowania ochrony przeciwprzepięciowej różnią się zależnie od użytej ochrony odgromowej.

pomiar napięcia
Autor: greensheepred
Źródło: http://www.flickr.com
Wykorzystanie właściwej ochrony (polecamy http://jwp.pl/uslugi/wzory_przemyslowe.html) przeciwprzepięciowej po stronie AC na farmie fotowoltaicznej, zależy od konfiguracji sieci, jej typu i długości, rodzaju możliwych przepięć i konieczności, również rentowności używanej ochrony – ograniczniki w fotowoltaice. Zasady jej stosowania należy rozpatrywać w każdym wypadku oddzielnie, na podstawie zasad określonych w normach i regulacjach.

Instalacja elektryczna będzie bezpieczna, jeśli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskaźniki uszkodzenia, które zasygnalizują niezbędność wymiany ochronnika.

Ograniczniki powinny być poddawane okresowej inspekcji przynajmniej raz w roku, natomiast kolejne skontrolowanie powinno się wykonać po wystąpieniu uderzenia piorunu w obiekt.

Są trzy grupy ochronników zabezpieczających przed wahaniami pochodzenia burzowego i łączeniowego które mogą pojawić się w sieci zasilającej dom. Kupując właściwy ogranicznik przepięć należy uwzględnić optymalne napięcie stałej pracy między przewodem zobacz (dalsze informacje) fazowym i neutralnym. Znaczący jest ukształtowanie sieci, również trwałość udarowa związana z udarami elektrycznymi, jakie wywodzą się od uderzenia piorunu – ochrona przepięciowa na

Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby pewnie przejmie falę przepięciową i odprowadzi prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – lista ochronników przepięciowych. Asekuruje nie tylko przed zmianą napięcia w czasie burzy, lecz także łączeniowymi, które występują w sieci zasilającej. Wybór i wykonanie elementów ochrony odgromowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej należy zlecić elektrykowi.