Kiedy stosować outsourcing IT w firmie?

Outsourcing to nowoczesny model zarządzania przedsiębiorstwem przekazujący w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które bezpośrednio nie wiążą się z podstawową działalnością firmy. Outsourcing IT jest coraz częstszym rozwiązaniem stosowanym przez firmy, które pragną, aby procesy informatyczne w ich firmach przebiegały efektywnie, bez utrzymywania u siebie sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest stosowane również dlatego, że z reguły przyczynia się do obniżki kosztów funkcjonowania firmy. W ramach outsourcingu IT możemy wyróżnić kilka najważniejszych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także inne usługi opierające się na wykorzystaniu data center, administracja systemami IT, help desk IT, usługi dotyczące systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby zyskać pewność, że tajne dane w przedsiębiorstwie są właściwie chronione, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie, a wszystkie aplikacje, z których korzystamy w firmie, mają wymagane licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on dotyczyć pojedynczej stacji lub całego pracującego w przedsiębiorstwie sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać okresowo, aby mieć pewność, że firma pod względem informatycznym funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Bardzo często audyt przeprowadza u nas firma świadcząca nam usługi outsourcingowe, jeśli taką mamy, jeśli nie, możemy skorzystac z usług dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.

WD SmartWare 1.3
Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może zaowocowac powstaniem wielu ciekawych rozwiązań, które zazwyczaj są projektowane na platformie sharepoint. Do typowych przykładów takich rozwiązań zalicza się: projektowanie i wdrażanie intranetu, stworzenie nowego, sprawniejszego obiegu faktur, czy obiegu wszystkich dokumentów, obiegu delegacji i wniosków urlopowych, zaprojektowanie systemu kancelaryjnego oraz projektowanie innych wyspecjalizowanych aplikacji. Dzięki temu można usprawnić wymianę informacji, sprawnie zarządzać dokumentami i tworzyć potrzebne raporty usprawniające proces decyzyjny.