Wybór organizacji pozarządowej, której oddasz 1% podatku, jest tylko twoją decyzją

Organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, dostają, na swoje działania, fundusze m.in. z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Continue reading “Wybór organizacji pozarządowej, której oddasz 1% podatku, jest tylko twoją decyzją” »

PIT, dzień wolny za święto, rodzaje aktywności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych, to jak samo określenie podkreśla, model podatku, jaki obciąża dochody uzyskiwane przez jednostki prawne, na przykład prowadzące własną działalność gospodarczą. Podatek ten jest oczywiście dokładnie nastawny poprzez prawo. Istnieją pewne spółki, jakie są zwolnione z podatku dochodowego od postaci prawnych, są to między innymi: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, a także przeróżne organizacje religijne, jednostki budżetowe czy też fundusze ochrony otoczenia i gospodarki wodnej.

Continue reading “PIT, dzień wolny za święto, rodzaje aktywności gospodarczej” »

W wielu miejscach narzędzia weryfikacji dostępu stanowią konieczny element

Obecne korporacje, fabryki i różne ośrodki państwowe kładą mocny nacisk na bezpieczeństwo. Tyczy się ono tak samo pracowników, budynku, jak i wszelkiego typu danych niejawnych, jakie mają znaczenie da dobra jednostki. Nie można ukryć, że potrzebuje tego funkcjonowanie rozmaitych ugrupowań o ideologiach zaprzeczających pokojowi.

Continue reading “W wielu miejscach narzędzia weryfikacji dostępu stanowią konieczny element” »

Co oznacza skrót ISO i które normy ISO możemy teraz wymienić?

ISO oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, a jej miano wywodzi się z angielskiego wyrażenia International Organization for Standardization. Głównym celem tej organizacji jest zespalanie krajowych organizacji normalizacyjnych, powinno się dodatkowo dodać, że ISO jest organizacją pozarządową. Intrygującą informacją niechybnie jest to, że określenie ISO nie jest skrótem – jest to oficjalna nazwa, jaka pozostała chętnie zaaprobowana w trakcie konferencji założycielskiej, bo jest ona łatwa do wymówienia a także łatwa do zapamiętania.

Continue reading “Co oznacza skrót ISO i które normy ISO możemy teraz wymienić?” »