Wspólnota Europejska i jej metody na wyróżnianie przedsiębiorstw

Jak wszyscy wiemy przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej Polski miało sporo zwolenników, ale miało również duże grono przeciwników. Niewiele osób, które z dezaprobatą przyglądało się akcesowi Polski do Wspólnoty zmieniło zdanie. Nawet interesujące projekty i prawa pozwalające na wykazanie się najlepszym organizacjom, nie są w stanie przekonać pewnych ludzi, że Wspólnota Europejska nie ma zamiaru szkodzić, a ma za zadanie wspierać.

Continue reading “Wspólnota Europejska i jej metody na wyróżnianie przedsiębiorstw” »

Prowadzenie małej firmy i wiążące się z tym powinności

Na dzień dzisiejszy założenie własnej firmy jest marzeniem sporej liczby ludzi. Tym, co przyciąga wielu ludzi w prowadzeniu firmy jest w pierwszej kolejności niezależność, a więc pracowanie na swój rachunek. Ponadto jeśli działalność odniesie sukces, można później liczyć na dochody większe niż w przypadku zatrudnienia na typowym etacie. Założenie działalności nie jest jednak prostym zadaniem.

Continue reading “Prowadzenie małej firmy i wiążące się z tym powinności” »

Drukowanie zaproszeń w marketingu miasta i przy innych okazjach

Od pewnego okresu administracja stopnia lokalnego próbuje spopularyzować swoje miasto na różne sposoby, zacząwszy od klasycznych sposobów jak współfinansowanie lokalnych imprez sportowych po współpracę z tzw. gminami partnerskimi. W lecie w bardzo wielu stolicach powiatów urządzane są na przykład festyny miast zaprzyjaźnionych, gdzie mogą prezentować się samorządy czy biura turystyczne z danego regionu. Przykładem takich działań jest wakacyjny festiwal miast partnerskich na Podbeskidziu. Miasta bałtyckie prezentują się wówczas góralom, i odwrotnie – miasta z południa Polski przedstawiają się na północy ze swoją ofertą.

Continue reading “Drukowanie zaproszeń w marketingu miasta i przy innych okazjach” »

Jakim sposobem bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie zmian cywilizacyjnych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była elastyczna. W oparciu o to samo kryterium powinni być dobierani pracownicy.

Continue reading “Jakim sposobem bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?” »

Studenci niejednokrotnie krytykują sposób organizacji swoich studiów. Dlatego opłaca się postarać się o dobre oprogramowanie dla uczelni. Na pewno pozytywnie wpłynie to na jej opinię.

Sprawnie administrowanie każdej uczelni wymaga skomplikowanej logistyki. Wiąże się z tym wiele obszarów, dotyczących przede wszystkim organizacji zajęć, konstruowania planu oraz rozliczania semestru. To jedynie kilka wybranych spraw, z którymi muszą się zmierzyć władze uczelni. Dlatego podstawową sprawą jest kompetentna kadra działającaw szeroko rozumianym dziale administracji.

Continue reading “Studenci niejednokrotnie krytykują sposób organizacji swoich studiów. Dlatego opłaca się postarać się o dobre oprogramowanie dla uczelni. Na pewno pozytywnie wpłynie to na jej opinię.” »