Opodatkowanie kartą fiskalną a zatrudnienie pracowników na umowę cywilnoprawną. Czego w dalszym ciągu nie wiemy?

Karta podatkowa jest najprostszą postacią opodatkowania. Podatnicy używający niej posiadają masę priorytetów i ułatwień, ale w podobny sposób ograniczeń. Nie muszą przykładowo prowadzić ksiąg podatkowych, jak również składać rocznego zeznania o dochodach, co jest zdecydowanym plusem. Jednak, z drugiej strony zasadniczą barierą przy opodatkowaniu kartą są okrojenia w materii zatrudniania fachowców.

Podatnicy rozliczający się na dewizach karty podatkowej nie mogą angażować pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych – czyli umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-certyfikat-rezydencji-podatkowej) o dzieło jak również umów zlecenie. Ustawienie pracownika na bazie takiej umowy będzie owocowało utratą pozwoleń do użytkowania z tej formy opodatkowania. Pojedynczą dopuszczalną kondycją zatrudnienia w chwili karty podatkowej jest umowa o pracę.

Jeśli przypuszczasz, że powyższa notka może być Twoim zdaniem za krótka, to zamieszczony poniżej (https://magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/ustalenie-ojcostwa-warszawa.html) post zapewne Cię usatysfakcjonuje. Kliknij i zobacz!

Dodatkowo obowiązuje tu tzw. limit zatrudnienia. Symbolizuje to, że ilość pracowników jaką może przyjąć do pracy podatnik rozliczający się kartą podatkową, jest zawężona. Zakres ten wynosi 5 osób, a w wyznaczonych rodzajach aktywności zmniejszony jest do jednostek 3. Więcej na

banknot 50 zł
Autor: Karl Baron
Źródło: http://www.flickr.com

Do powyższego zakresu wlicza się jedynie pracowników zaangażowanych w celu świadczenia dosadnych usług. Umowa zlecenia zazwyczaj kojarzona jest z umową między pracodawcą a pracownikiem. Niemniej jednak z umową zlecenia mamy do czynienia zarówno, gdy zawieramy umowę ze szkołą lingwistyczną, z uczelnią wyższą czy też z operatorem telewizorni kablowej. W której sytuacji można ją wypowiedzieć? Występuje możliwość unilateralnego rozwiązania związku prawnego poprzez wypowiedzenie umowy zlecenia. Gdy dokonuje tego zleceniodawca, czyli konsument, jego obowiązkiem jest zwrócenie zleceniobiorcy, czyli przedsiębiorcy, wydatków, jakie on dokonał aż do dnia unieważnienia oraz część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Gdy jednak wypowiedzenie nastąpi bez relewantnego powodu przedsiębiorca ma roszczenie kompensacyjne do użytkownika.

Wypada zwrócić atencję na stopień wagi powodu wypowiedzenia umowy zlecenia. Jak już napomykano powyżej mogą to być tak samo przesłanki o charakterze sprawiedliwym (np. zmiany w kondycji gospodarczej, zmiany na rynku, zmiany w prawie) jak również bardziej podmiotowe (zmiana sytuacji życiowej albo ekonomicznej strony). Czytaj też