Od od jakich czynników uzależniona jest płynność biznesu

Troską każdego przedsiębiorcy jest zachowanie płynności finansowej swojej firmy. Czy uda się to zrobić zależy przede wszystkim od tego, jaki jest poziom kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.

firma
Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każda firma posiada swój majątek o charakterze obrotowym. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania finansowe, które , które przedsiębiorstwo jest winne dostawcom, należności z wobec banku na skutek zaciągniętych przez firmę kredytów, pieniądze przeznaczone na uregulowanie wynagrodzenia pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatki ujawni się kapitał obrotowy przedsiębiorstwa (kapitał obrotowy netto). Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu aktualnych aktywów firmy od zobowiązań o charakterze krótkoterminowym, które posiada firma. Kapitał obrotowy netto musi być wyższy niż majątek trwały posiadany przez firmę. Do najbardziej popularnych środków płatniczych zalicza się pieniądz. Funkcje pieniądza są różnorodne. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe i transakcyjne. W wielu przypadkach pieniądz spełnia także funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach
Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Mnóstwo firm, które funkcjonują na rynku wymagają do wykonywania swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Zdecydowana większość przedsiębiorców kupuje legalne oprogramowanie (jakie są kary za nielegalne oprogramowanie w firmie). Są jednak i tacy biznesmeni, którzy pomimo grożących kar kupują nielegalne oprogramowanie w firmie. Wykorzystywane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie wykryte ciągnie za sobą odpowiedzialność , która ma charakter karny. Właściciel przedsiębiorstwa, który odważył się na zainstalowanie na będących własnością firmy komputerach nielegalnego oprogramowania złamał ustalone na terenie naszego kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania jest chroniony przepisami ustawy o ochronie praw autorskich oraz prawa karnego.

Czy poruszona w tym artykule sprawa nie przykuła Twojej uwagi? Jeżeli tak, to oprócz tego wejdź na ten odnośnik – szczerze zalecam tę ofertę (https://www.kantor-intraco.pl/jak-dojechac).

Właściciel firmy, który zainstaluje na firmowych komputerach pirackie oprogramowanie nie tylko utraci komputery, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności o charakterze karnym. Może zostać ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności. Nie opłaca się więc kupować pirackiego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem przerodzić się w bardzo duże kłopoty. Powinien wiedzieć o tym każdy, kto decyduje się na kupno nielegalnego oprogramowania do własnej firmy (funkcje pieniądza).