OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Typową formą znaku towarowego jest znak słowny albo znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody zwykle stosowane. Aby były one wyłącznie i tylko nasze i żeby nikt ich od nas nie odgapił powinno się je zastrzec.

Ochrona znaku towarowego to wszelakiego rodzaju działania których zadaniem jest uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez pozwolenia jego właściciela. Funkcją tego typu znaku towarowego jest odróżnienie towaru albo usługi określonego przedsiębiorstwa od towarów bądź też usług odmiennego przedsiębiorstwa. Potęguje on wartość rynkową i renomę określonego przedsiębiorstwa.
prawo

Oprócz tego jest symbolem rozpoznawczym przyciągającym uwagę ewentualnych klientów. Żeby opatentować taki znak towarowy lub wzór przemysłowy trzeba go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski. Może tego dokonać osoba fizycznaalbo pomoc prawna – (obsługa prawna firm częstochowa) prowadząca działalność gospodarczą. Ochrona znaku towarowego nadawana jest na 10 lat od daty zgłoszenia. Opłatę należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia dostarczenia decyzji. Oczywiście po upływie dziesięciu lat może być ta ochrona przedłużona na następne okresy dziesięcio-letnie.

Należy tylko złożyć następny wniosek.

Jeżeli ten tekst jest dla Ciebie ekscytujący, sprawdź informację opisującą podobny temat. Prawdopodobnie ona także Cię zainteresuje.

Takiego typu patenty zapewniają znakom towarowym należytą ochronę. Znaki towarowe mogą występować m.in. w formie słownej, czyli np. jakiś slogan reklamowy, graficznej np. logo czy rysunek albo dźwiękowej. Czasami niemniej jednak trudno jest otrzymać ochronę danego znaku bowiem musi on zawierać zdolność odróżniającą. Także ciężko jest otrzymać tego rodzaju zgodę wówczas, kiedy konkurencja używa pokrewnej szaty graficznej, pomimo iż wykorzystane słowa są ewidentnie całkowicie inne.