Ocena okresowa – typy i sposoby przeprowadzania

Oceny okresowe pracowników to aktualnie powszechny sposób kontrolowania ich wiedzy, ale też oszacowania tego jakie cechy pracowników są wartościowe na danym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z takiego rodzaju technik kontroli

System oceny pracowników zapewnia dokładny obrys osoby , która została przyjęta na dane – poszerzone informacje pod linkiem – stanowisko. Pracodawca jest w stanie uzyskać informacje mające na celu ukazać możliwości zatrudnionych. Taki system podnosi efektywność wykonywanej pracy oraz niweluje odprawy pracownicze. Dzięki wdrążeniu takiego sposobu mamy możliwość dostosowania wysokości płacy do zaangażowania oraz rezultatów realizowanej pracy. System pozwala na optymalne zagospodarowanie predyspozycji oraz potencjału zatrudnionego. zatrudniony posiada możliwość wybrania subiektywnej ścieżki kariery w zależności od tego, w czym jest biegły. System oceny pracowników nie jest pożyteczny tylko dla zwierzchników, ale także dla samych ocenianych. Wiedzą jak wygląda zdolność produkcyjna i nad jakimi aspektami muszą jeszcze popracować. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować..

Następnym sposobem, by ocena pracownika przebiegła dobrze jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisanej wyżej, różni się przede wszystkim wyłączeniem w zbieraniu opinii klientów i menagera. W tym przypadku najczęściej wiedzę o podwładnym zbiera się poprzez wywiady ze współpracownikami a także głównym szefem..Ocena pracownika (zobacz umowa na czas nieokreślony wypowiedzenie) jest też wykonalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj kompletuje się informacje na temat sukcesów i potknięć badanego w zakreślonym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całościowych dokonań podwładnego.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. Często zdarza się, że do przedsiębiorstwa zapraszane są jednostki zewnętrzne trudniące się kompleksową diagnozą pracowników. Mamy możliwość alternatywnego oceniania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od preferencji zarządu. Na czym powinna skupić się ocena pracownika. Taką kwalifikację możemy pogrupować na elementy: indywidualne, behawioralne, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz zapotrzebowania w konkretnym momencie. Najczęściej taka ocena pracownika robiona jest raz do roku i szczególnie od jej rezultatu zależy premia czy awans danego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają również na ich sprawdzenie. Te dane pozwalają podjąć dobre decyzje o daniu przykładowo dodatkowych warsztatów.