Powinności jak również odpisy podatników w polskim prawie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na podatnika powinność regulowania składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co ważne, musi regulować te składki w określonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w terminie. Gdy podatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, rozliczana po terminie kwota musi być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura
Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę trzeba uregulować razem z nieterminowo regulowanymi składkami ZUS za dany okres, za który powstała zwłoka. Nie można najpierw opłacić po terminie samych składek, a kolejno dokonać wpłaty na pokrycie tylko odsetek . Odsetki są należne zawsze, gdy składki są regulowane po terminie.

Kalkulator procentów podatkowych za zwłokę od zaległości, pomaga obliczyć ich wielkość. W polskim prawie, przepisami regulującymi system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura (zobacz również faktury online) dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. WDT to eksport produktów z Polski do innego państwa Unii na rzecz podmiotu, który posiada aktualny numer VAT Unii.

Sprzedaż wyrobów następuje zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT. Świadectwo – interesujący:-> zobacz więcej – homologacji, jest to pokwitowanie urzędowe. Ten dokument urzędowy stanowi integralną część samochodu. Na podstawie certyfikatu homologacji, można odczytać informacje dotyczące pojazdu – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma także wpływ na wysokość opłaty OC, AC. Dla posiadacza samochodu z homologacją jest dużo niższa opłata za roczne ubezpieczenie . Przepisy nakreślają również warunki dla przestrzeni ładunkowej, tzw. części samochodu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Samochody z kratką odchodzą do lamusa, dlatego, że samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na wielkość bagażnika, ładowność, czy też stałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Przeważnie o świadectwo homologacji, starają się przedsiębiorstwa dlatego, że bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W przypadku gdy auto ma homologację Unii Europejskiej – N1 możliwe jest skorzystanie z pełnego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków.