Obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, obligacje skarbowe

Inwestycje, nieruchomości
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Polska ze stabilnym wzrostem PKB i malejącym zadłużeniem odznacza się na tle Europy. Powoduje to, że obligacje skarbowe cechują się większym wzięciem i budzą zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne zapewniają wysokie zyski. W tym krótkim artykule opiszę trzy typy obligacji, bo nadchodzące lata to idealna okazja, by zainwestować i bezpiecznie zwiększyć swoje pieniądze.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które wypuszcza Skarb Państwa. Pieniądze zebrane w takiej emisji służą do spłacenia deficytu w finansach państwa i spłacania dawnych zobowiązań.

Gdy zaciekawi Cię ten temat, obejrzyj ponadto (https://szukasz-pracy.pl/) podobne nasze portale, które omawiają to zagadnienie – na pewno również Cię zaabsorbują.

Dobry okres w Polsce powoduje, że inwestycja w nie staje się pewna, bo Skarb Państwa na pewno w nadchodzących latach będzie wypłacalne. Emitowane są dwa typy obligacji skarbowych – oszczędnościowe (tylko dla osób fizycznych) i rynkowe, skupywane zazwyczaj przez przedsiębiorstwa i spółki.

Obligacje skarbowe mają określone czasy wykupu, od dwóch do dziesięciu lat.

Zwolennikom dokładnej informacji zalecam to omówienie, gdyż nie dość, że mówi on o zbliżonej problematyce, to robi to też w bardzo pasjonujący sposób. Kliknij i zobacz!

Oznacza to, że po minięciu konkretnego czasu Skarb Państwa jest zobowiązany do zakupu od posiadaczy tych papierów wartościowych. Oczywiście w międzyczasie można nimi handlować na rynku giełdowym. Procent gwarantowanego profitu jest zmienny, w zależności od lat wykupu i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to także papiery wartościowe, w których emitent (przedsiębiorstwo) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez kupno obligacji) sumy i oprócz tego do wypłacenia procentu profitu lub też np. wymiany obligacji na udziały, przyznania przywileju pierwokupu itp. Jest to uzależnione tylko od umowy uzgodnionej w chwili zakupu obligacji. Te papiery wartościowe można wykupić na rynku giełdowym, gdzie są dopuszczane do sprzedaży przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są wypuszczane jedynie przez banki hipoteczne. Istnieją dwa rodzaje: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez szczególne podmioty, takie jak rząd czy NBP.

Obligacje skarbowe na stronie