O czym należy pamiętać prowadząc działalność gospodarczą

Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców mnogie obowiązki formalne, jakie przesądzają o tym, czy firma prowadzona jest zgodnie z regulacją prawną. Wykonywanie poniektórych formalności warto polecić biurom rachunkowym, jednakże zawsze pozostaną takie, których należy spełniać osobiście. O czym w szczególności należy pamiętać prowadząc firmę?

Przedsiębiorstwo
Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Nieistotne czy prowadzimy większą firmę czy jest to działalność jednoosobowa na właścicielu przedsiębiorstwa zawsze ciąży tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Przedsiębiorcy, jacy rozliczają podatek (czytaj też faktura zaliczkowa) dochodowy na zasadach ogólnych albo też korzystają z liniowego podatku, opłacają podatek w formie zaliczek liczonych co miesiąc albo co trzy miesiące. W obydwu wypadkach, zaliczkę trzeba wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie.

W gestii przedsiębiorcy leży, by do dwudziestego dnia miesiąca nagromadzić wszystkie faktury przychodowe i kosztowe oraz wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tą czynność często zleca się biurom księgowym, jakie na ogół skracają ów termin, by zdobyć więcej czasu na realizację rozliczeń. Biznesmeni mający status małego podatnika są w stanie zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek (czytaj też zaświadczenie o niezaleganiu us) dochodowy z comiesięcznego na kwartalny bądź na odwrót. Owej czynności wolno dokonać jedynie raz do roku, do dwudziestego lutego. Więcej na .

W czasie zakładania działalności biznesmen decyduje, czy chce być podatnikiem VAT. Deklaracje wymienione powinno się składać w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Owego obowiązku można dokonywać osobiście, korespondencją bądź przez Internet. Ta ostatnia możliwość jest wyjątkowo interesująca, albowiem nie nastręcza posiadania podpisu elektronicznego.

Biznes
Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Wystarczy sygnatura w postaci danych podatnika w połączeniu z kwotą dochodu z blankietu rocznego z roku o dwa lata wcześniejszego, aniżeli rok, jakiego tyczy się składane oświadczenie (na przykład dla oświadczeń składanych w roku 2014 podaje się przychód z 2012 r.). W związku z VAT-em, powinno się także drukować a także składować wykazy nabytków jak też sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są obowiązkowe, nie ma możliwości z nich zrezygnować po czym zdecydować się na usługę drugiego ubezpieczyciela. Obowiązkowej rejestracji w ZUS-ie należy dokonywać w momencie uruchomienia firmy, składając formularz ZUS ZUA/ZZA.