Nie taka kasa rejestrująca potworna jak ją malują i jeszcze możemy otrzymać zwrot kosztów za wdrożenie

Nie warto unikać obowiązku używania kasy fiskalnej. Osoby, które zobowiązane są ustawą do posiadania kasy fiskalnej a prowadzą działalność z jej pominięciem – przyłapani na „gorącym uczynku” muszą posiadać świadomość, że grozi im sankcja grzywny.

Ustanawiający przepisy prawa ustawą w sprawie podatku od towarów i usług, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek fiskalny (zobacz – (sprawdź więcej)) polegający na ewidencjonowaniu obrotów handlowych. Realizacja rejestracji obrotu i wolumenu podatku należnego powinno być przeprowadzone przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podmiotom gospodarczym, które wprowadzają kasę rejestrującą należny jest ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby otrzymać prawo do w/w odpisu należy pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych kwestii, których nie dotrzymanie może zaowocować brakiem otrzymania ulgi.
Banknoty
Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy przestrzegać by nie przeoczyć terminu fiskalizacji kasy. Następnie, przynajmniej na jeden dzień przed terminem fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego, na piśmie powiadomienie o ilości i datach uruchamianych kas rejestrujących. Kolejno, w ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji przesłać do właściwego urzędu skarbowego kolejne zgłoszenie tym razem powiadamiające o miejscu instalacji kasy fiskalnej. Ostatnim elementem rozstrzygającym o uzyskaniu zwrotu kosztów za wdrożenie kasy fiskalnej jest przedłożenie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono zawiadomienie, dowodu zapłaty całej należności za nabycie kasy rejestrującej.

Kasa rejestrująca jest jednym z czynników zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba dokonująca zakupu albo nabywająca usługi powinna otrzymać wydruk potwierdzający dokonanie transakcji. Dowód zakupu w formie wydruku z kasy fiskalnej umożliwia nabywcy dochodzenie swoich praw w sytuacji, kiedy nabyty produkt czy usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez wytwórcę lub posiada wady. Paragon umożliwia nabywcy kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Klient na podstawie paragonu może porównać ceny w różnych sklepach. W przypadku nie odprowadzenia przez płatnika w wyznaczonym terminie podatku od towarów i usług, urząd skarbowy obciąża podatnika odsetkami za za spóźnienie (zobacz). Zaległość podatkową i procenty za spóźnienie, można wyliczyć używając tzw. kalkulatora procentów fiskalnych.