Nasz codzienny transport

Ludzie od zawsze podróżowali, od zawsze też przesyłali sobie ważne informacje i produkty na odległość. Wraz z rozwojem przemysłu trend ten szybko wzrósł. Produkty zaczęto transportować statkami i pociągami, a w późniejszych czasachtakże używane do tego celu były samoloty i samochody. Współcześnie trudno już wyobrazić sobie transport bez ogromnych samochodów, zwanych TIR-ami. Są one normalnym, bardzo powszechnym widokiem.

transport
Autor: Pavel P.
Źródło: http://www.flickr.com
Wielu ludzi denerwują, zwłaszcza tych , którzy jeżdżą samochodami. Ciężko się czasami dziwić, przecież jak w każdej grupie zawodowej, tak i w TIR-ach zatrudnieni są ludzie, nie potrafiący odpowiednio zachować się na drodze. Na ich obronę działa fakt, przecież są oni wyłącznie trybikami w wielkiej maszynie, mają obowiązek przewieźć towar we wskazane miejsce, a termin ich nagli. Z drugiej strony, każdy może popełnić błąd na drodze, więc wina często leży po jednej, jak i drugiej stronie.
Niemniej, czy narzekamy na ten rodzaj transportu czy nie, jest on nieprzerwanie obecny w krajobrazie drogowym, co więcej, na próżno bez niego sobie wyobrazić współczesny transport. Można wymieniać różne gałęzie współczesnego transportu: spedycję, transport międzynarodowy, transport krajowy czy transport (szczegółowe informacje) chłodniczy.
Spedycja to nic innego, jak „profesjonalna organizacja przewozów”, auta dedykowane do międzynarodowego transportu powinny mieć certyfikaty Euro 3 i Euro 5 (czytaj więcej o spedycji). Transport krajowy, jaka wskazuje sama nazwa to usługa przewozu towarów na terytorium naszego kraju, a transport (więcej na stronie) chłodniczy to przewóz różnego rodzaju produktów, które wymagają specjalistycznych warunków. Branże, które korzystają z tego typu transportu to branża spożywcza (warzywa i owoce), farmaceutyczna (leki) czy ogrodnicza (rośliny).
Trudno sobie wyobrazić działanie wielu branż bez profesjonalnego transportu. Warto wiedzieć, że polskie firmy spedycyjne są wyjątkowo pożądane na całym świecie, natomiast w samej Europie jesteśmy na jednym z najwyższych miejsc w tej branży. Wpływ na to mają na pewno nasze przystępne ceny, położenie w sercu Europy, oraz znajomość wschodnich rynków; nie zapominajmy o pracowitości naszych rodaków oraz wytrzymałości na ciągłą jazdę nawet przez kilka dni – oferta firmy Amjlogistics.