Jak rozwiązać rozmaite problemy powiązane z terminologią ZUS-u.

W teraźniejszych czasach załatwienia skomplikowanych formalności może czasami powodować wielkie problemy wielorakimi petentom. Aby unikać problemów lub nawet kar za niedobrze wypełnione akta trzeba jest znać odpowiedni żargon oraz terminy, którymi posługują się niektóre urzędy, takie jak dla przykładu ZUS.

Continue reading “Jak rozwiązać rozmaite problemy powiązane z terminologią ZUS-u.” »